Rozhrada – společná zeď

Se spolumajitelem sousedního domu jsme kdysi postavili mezi pozemky společnými silami opěrnou zeď, která naše pozemky odděluje. Ta, ale nyní praská, a bude třeba jí opravit nebo postavit novou. Nejsem si ale jistý čí zeď vlastně je a kdo by měl opravu financovat? Zdeněk M., Blatná Občanský zákoník takovouto situaci definuje jako tzv. rozhradu v podobě...
Číst více

Darovací a dědická daň

Jak je to s dědickou a darovací daní? V posledních letech jsem tímto způsobem získala do svého vlastnictví nemovitosti po rodičích, nejsem si jistá, jakou vysokou daň mám státu odvést? Izabela K., Telč Co se týče dědictví, zde je situace zcela jasná. Veškeré příjmy z dědictví ani z tzv. odkazů dědictví, jejichž úpravu přinesla novelizace občanského zákoníku v roce...
Číst více

Výměnek – převod nemovitosti na cizí osobu

S manželem vlastníme zemědělský statek s rozsáhlými polnostmi. Na jeho správu a obdělávaní půdy už sami nestačíme, rádi bychom statek převedli na našeho letitého pomocníka, který je nadšeným zemědělcem a práce na statku ho baví. Vlastní děti nemáme. Přejeme si ale na statku dožít a také bychom rádi ještě měli nějaký užitek z hospodářství, o které jme se...
Číst více

Vydržení

V rámci dědického řízení po mamince jsme zjistili, že jeden z pozemků, který fakticky užíváme, není předmětem pozůstalosti, ale stále patří sousedům, kteří se však s maminkou před více jak 40 lety domluvili na tom, že jí pozemky přenechají, protože na něm odjakživa naše rodina pase dobytek, neboť máme rozsáhlé hospodářství. Paní notářka nám řekla, že můžeme...
Číst více

Přístupové cesty

V naší obci, kde bydlím, udělali komunikaci při opravě vozovky výš než nájezd k našemu dvoru, takže teď do něj při deštích stéká voda. Obecní úřad to bohužel nechce nijak řešit. Chci se proto zeptat obecně, jak je to vlastně s přístupovými cestami k domu? Kdo určuje, jaké budou a kdo financuje jejich opravy? Můžeme to...
Číst více

Dědění družstevního podílu

Já a moji tři sourozenci jsme po rodičích zdědili družstevní byt v panelovém domě. Prý v takovém případě musí byt napsán jen na jednoho dědice. Je to pravda? Jan K., Brno   Členský podíl v bytovém družstvu je součástí dědictví stejně jako ostatní majetek zůstavitele a řídí se stejnými pravidly pro dědění. V případě družstevního bytu se...
Číst více

Oplocování vlastního pozemku

S vrstevníky řešíme, zda si můžeme nebo nemůžeme oplotit vlastní pozemek bez toho, že bychom museli žádat o nějaká povolení. A v případě, že je určitá povolení přece jen potřeba získat, jaká to jsou. Někdo by chtěl oplocovat pozemek u rodinného domku, jiný na chalupě, já třeba v zahrádkářské kolonii. Máme pocit, že se to stále mění...
Číst více

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Pracuji jako dělník na stavbě a dnes jsem nešťastnou náhodou spadl z lešení při opravě fasády domu a byl jsem hospitalizován se zraněním nohy.  Co teď mám dělat a na co mám nárok? Jarda H., Klatovy   Pracovní úraz je upraven v ust. § 380 a násl.  zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a nařízení vlády č....
Číst více

Kácení stromů na vlastním pozemku

Potřeboval bych poradit s tím, jak je to ohledně kácení stromů na vlastním pozemku. Že prý, když mám zahradu oplocenou, můžu kácet cokoliv, ale když není, musím zažádat o povolení. Rád bych vykácel staré už neplodící jabloně u chalupy, kterou jsme zdědili, ale pozemek kolem nechceme znovu oplocovat (plot je již poničený), a vysázet pár moderních...
Číst více

Výměnek – převod nemovitosti na osobu blízkou

Vlastním rodinný domek s velkou zahradou a sadem s ovocnými stromy. O pozemek jsme se celý život starali s manželem, ale ten před několika lety zemřel, a mě samotnou práce nyní velice zmáhá, protože už taky nejsem nejmladší. O dům nyní projevila zájem naše nejmladší dcera se svou rodinou. Ráda bych jí dům i s...
Číst více