Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Aktualita: Zrušení velkého technického průkazu

Každý řidič, který usedá za volant, má povinnost mít u sebe řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla (tzv. „malý technický průkaz“) a doklad o povinném ručení (tzv. „zelenou kartu“). Mimo zmíněného malého technického průkazu musí řidič vlastnit i tzv. velký technický průkaz. Ten ale pro případ silniční kontroly u sebe řidič mít nutně nemusí.

Tento doklad obsahuje záznamy o provedených technických prohlídkách, informace o vlastníku a provozovateli vozu, podrobný technický popis vozidla atd. Velký technický průkaz je vydáván obcí s rozšířenou působností při registraci vozidla pro provoz na veřejných komunikacích. 

V současné době byl prezidentem podepsán návrh novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s pozměňovacím návrhem Ministerstva dopravy, který má způsobit, že od roku 2024 dojde ke zrušení velkého technického průkazu vozidla. Tento průkaz bude nahrazen dvěma způsoby. Zaprvé část informací z velkého technického průkazu přejde na malý technický průkaz a zadruhé dojde k jejich rozsáhlé digitalizaci. Plánuje se totiž vytvoření databáze, která bude schopna zobrazovat informace o technickém stavu vozidla, na základě zadání identifikačních údajů daného vozidla. Ministerstvo dopravy nemá v plánu určit konkrétní lhůtu, do které mají být velké technické průkazy staženy z oběhu. K odebrání velkého i malého technického průkazu dojde prostě při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě a dojde k vydáním nového osvědčení o registraci vozidla. Nebude tedy potřeba vážit další zdlouhavou cestu na úřad.

Mimo zrušení velkého technického průkazu přináší novela i další změny. Kupříkladu by měl být omezen počet úkonů k jejichž vykonání řidič potřebuje výsledek evidenční kontroly (např. žádost o zápis do registru vozidel). Navíc dojde k prodloužení platnosti evidenční kontroly ze 30 dnů na dobu jednoho roku. K výsledku evidenční kontroly mají totiž přístup obecní úřady s rozšířenou působnosti, tudíž si tuto informaci budou schopny obstarat sami. Cena evidenční kontroly se také výrazně zlevní z až 800 Kč na 50 Kč.

Zjednodušeným způsobem má probíhat také přepis vozidla na jiného majitele či provozovatele. Žádost o přepis bude možné podat oddělenými žádostmi nového a původního vlastníka či provozovatele. Adresátem těchto žádostí musí být však stejný úřad. 

Nakonec bude novela umožňovat i rezervaci registračních značek až na jeden měsíc, ještě před zápisem do registru vozidel. Toto by mělo zamezit zbytečným průtahům při pořizování vozidel. Hlavně dopravci v současné době čelí tomu, že povolení, která potřebují ke své činnosti, jsou vázána na registrační značku vozidla.

Výsledkem snahy státu o digitalizaci dopravní agendy se v současné době stal tzv. Portál dopravy. Jedná se o systém, který má momentálně pouze jen několik funkcí. Rozsah těchto funkcí má ale Ministerstvo dopravy v plánu rozšiřovat. V současné době se přes tento portál dá například zažádat o nový řidičský průkaz, nahlédnout do bodového konta, najít informace ohledně technických kontrol atd. Přihlásit se do tohoto portálu lze buď za pomoci bankovní identity nebo eObčanky. Ke kompletní digitalizaci dopravních agend by mělo postupně dojít do počátku roku 2025. Od digitalizace si Ministerstvo dopravy slibuje, že dojde k debyrokratizaci, ušetření milionových výdajů ze státního rozpočtu a celkové úlevy od zátěží na řidiče. 

 

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ