Skip to content

často kladené dotazy

Na této stránce najdete odpovědi na časté otázky, které klienti právníků často pokládají.

Na schůzku s advokátem je potřeba být dobře připraven. Je dobré si předem rozmyslet a vypsat otázky, které budete s Vaším advokátem chtít probrat. Dále je potřeba, aby si s sebou klient vzal veškeré relevantní materiály, které s daným případem souvisejí.

Za úvodní konzultaci si v naší advokátní kanceláři účtujeme 1500,- Kč. V rámci úvodní konzultace s Vaším advokátem proberete detaily Vašeho případu a vytvoříte strategii, jakým způsobem dojít ke zdárnému výsledku. Celkově trvá úvodní konzultace hodinu času.

Naše advokátní kancelář poskytuje tzv. generální advokátní praxi. To znamená, že se nespecializujeme na konkrétní právní odvětví, ale jsme s Vámi ochotni řešit problémy z prakticky jakékoliv oblasti práva. Konkrétní výčet našich agend naleznete na našich webových stránkách v sekci „Naše služby“.

Odměna advokáta činí 2500,- Kč za hodinu času, který advokát strávil prací na Vašem případu. Typicky se do tohoto času započítávají telefonické hovory, čas na vypracování podání, účast na soudních jednáních atp.

Během konzultace klient v krátkosti přednese svůj právní problém a předloží advokátovi relevantní podklady. Advokát následně klientovi sdělí svůj právní názor a nabídne klientovi řešení. Toto řešení se následně dolaďuje podle klientových přání a požadavků.

Ano, naše advokátní kancelář možnost advokátní úschovy poskytuje.

Právní služby poskytujeme primárně v češtině a angličtině. Záleží ale na možnostech konkrétního advokáta. Za účelem překladu právních podání využíváme externích tlumočnických firem.

Odpověď na tuto otázku závisí na konkrétní situaci. Je samozřejmé, že pokud není v možnostech klienta se účastnit pravidelných osobních konzultací, tak je vhodné využívat alternativní možnosti. Spoustu věcí se dá dohodnout přes telefonní hovory a emailovou komunikaci. Je však mít na zřeteli, že schůzka „z očí do očí“ s advokátem je nenahraditelná. Nehledě na to, že při některých úkonech (např. podpisu smlouvy) je klientova přítomnost nutná.

Klient nejprve hradí platbu za úvodní konzultaci. Po převzetí případu je nutné uhradit zálohovou fakturu. Teprve po zaplacení začíná advokát klientovi poskytovat právní služby.

V rámci výkonu naší praxe se primárně zaměřujeme na právo České republiky. Jsme však otevřeni řešit i problémy týkající se i práva zahraničního.

V případě nespokojenosti s našimi právními službami se na nás prosím nejprve obraťte a sdělte nám, co se Vám na naší práci nezamlouvalo. Pokud to bude možné, tak se samozřejmě pokusíme zjednat potřebnou nápravu.

Informace, které se rozhodnete advokátovi svěřit jsou chráněny advokátním tajemstvím. Díky advokátnímu tajemství nemusíte mít obavu sdělit advokátovi jakékoliv citlivé informace. Advokát má totiž povinnost zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl při výkonu svého povolání. Tento důvěrný vztah mezi advokátem a klientem zaručuje, že má advokát v rukách všechny potřebné nástroje k obhajobě svého klienta.

Na tuto otázku není snadné odpovědět. Právní služba je velice široký pojem, který zahrnuje jak jednorázové úkony (např. soupis smlouvy), které jsme obyčejně schopni vykonat bez jakýchkoliv časových průtahů, ale například i strategické vyjednávání s protistranou, které se obecně protáhnout může.

Jak rychle dojde k vyřešení daného právního problému často také nezávisí na advokátovi. Největší časové prodlevy jsou spíše na straně soudů a úřadů. S tím je potřeba při plánování budoucího postupu bohužel počítat. Není tedy úplnou výjimkou, že se některé složitější případy protáhnou až na několik let.

Na tuto otázku není snadné odpovědět. Právní služba je velice široký pojem, který zahrnuje jak jednorázové úkony (např. soupis smlouvy), které jsme obyčejně schopni vykonat bez jakýchkoliv časových průtahů, ale například i strategické vyjednávání s protistranou, které se obecně protáhnout může.

Jak rychle dojde k vyřešení daného právního problému často také nezávisí na advokátovi. Největší časové prodlevy jsou spíše na straně soudů a úřadů. S tím je potřeba při plánování budoucího postupu bohužel počítat. Není tedy úplnou výjimkou, že se některé složitější případy protáhnou až na několik let.

Naše právní služby nejsou omezeny na občany České republiky. Neváhejte se tedy na nás obrátit i pokud jste občanem některého ze zahraničních států.

Ze soudního jednání se lze řádně omluvit a účastnit se ho za účasti advokáta nemusíte. Výjimkou je soudní jednání v trestních věcech, kde je obvykle přítomnost obviněného nutná.

Poskytovatelem právních služeb je fyzická nebo právnická osoba, která nabízí právní služby svým klientům. Činnost poskytovatele právních služeb spočívá hlavně v právním poradenství, zastupování klientů před soudy a dalšími orgány veřejné moci, soupis právních podání atp.

Ano, každý advokát je dle zákona o advokacii povinně pojištěn. Pojištění chrání před škodou vzniklou při poskytování právních služeb.

Klienty, kteří by chtěly naše služby využívat dlouhodobě, samozřejmě vítáme. Vycházíme jim vstříc ve formě paušálních plateb.

V případě nespokojenosti lze samozřejmě dohodu o poskytování právních služeb advokátovi vypovědět. A to i bez udání důvodů. Tento krok Vám však doporučujeme nejprve probrat s Vaším advokátem, neboť je možné, že společně dojdete k vhodnějšímu řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

V případě výpovědi dohody o poskytování právních služeb bude ale samozřejmě potřeba advokátovi uhradit jeho práci, kterou na Vašem případu již stihl vykonat.

Ano, samozřejmě Vás náš advokát doprovodí na mediaci. Pokud Vás toto téma zajímá více, navštivte prosím naše webové stránky, kde najdete sekci „mediace“.

Naše právní služby rádi poskytneme jakémukoliv klientovi, který má o naše služby zájem. Typicky hájíme fyzické osoby, obchodní společnosti, ale samozřejmě i veřejné samosprávné celky.

Nenašli jste to, co jste hledali?

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.