Skip to content

Advokátní úschova peněz

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

Advokátní úschova peněz – další z mnoha právnických služeb, které nabízí naše advokátní kancelář – patří k jednomu z typů úschov. Je vhodná zejména pro klienty, kteří chtějí ochránit své peníze. Je vhodná též pro klienty, kteří potřebují zajistit, aby před jejich finančním plněním druhá strana splnila to, co si předem domluvili ve smlouvě a eliminovali tak případná rizika. Úschova je upravena v zákoně o advokacii a podrobněji ve stavovských předpisech.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní služby, tedy že vše potřebné můžete vyřídit na jednom místě. Připravíme Vám veškeré podklady, sepíšeme návrh smlouvy, se kterým seznámíme jak Vás, tak druhou smluvní stranu. Smlouvu u nás můžete rovnou uzavřít, a my vaše podpisy ověříme. Garantujeme Vám mlčenlivost, odpovědnost a detailní zpracování písemné smlouvy o úschově.

 
 

 

Úschova peněz u advokáta je mezi klienty často využívaný způsob ochrany, jelikož složením peněz do advokátní úschovy se eliminují rizika s převodem spojená a oběma stranám je zajištěna potřebná míra jistoty. Úschova peněz u advokáta se nejčastěji využívá v případě převodu nemovitostí. V rámci vkladového řízení u katastrálního úřadu běží až třiceti dní lhůta od doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do doby, než dojde k zápisu kupujícího jako vlastníka převáděné nemovitosti. Během této doby však k převodu vůbec nemusí dojít pro formální vady návrhu, nebo z jiného důvodu. Prodávající úschovou získá jistotu, že mu bude uhrazena kupní cena za převáděnou nemovitost a kupujícímu zase zajišťuje, že předání jeho peněz prodávajícímu nenastane před zápisem jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující složí finanční prostředky na speciální účet advokáta a ten je vyplatí druhé straně poté, co dojde ke splnění podmínek, které si strany smlouvy ujednaly. Do té doby s penězi nemůže žádná ze zúčastněných stran disponovat. V případě, že ke splnění podmínek nedojde, vrací advokát finanční prostředky na účet tomu, kdo je na něj vložil. Finanční prostředky jsou advokátem ukládány na zvláštní bankovní účet vedený u renomované banky, z jehož označení je jasné, že se nejedná o prostředky advokáta. Vedení tohoto účtu může být úročeno. Pokud tomu tak je, pak není advokát oprávněn si úroky ponechat a je jeho povinností odevzdat je jedné ze stran, která na ně má dle smlouvy nárok.

Advokát může do úschovy převzít hotovost do výše 350 000 korun, která musí být převedena na zvláštní účet, vedený na jméno advokáta do pěti pracovních dnů. Není možné, aby měl úschovu ve své kanceláři, nebo na svém osobním účtu. Advokátní úschova se využívá také v případě pravidelných plateb v době, kdy je klient nepřítomný. Těmito platbami jsou například splátky výživného, nebo platby za nájem bytů, nebo nebytových prostor. Advokátní úschova se zakládá písemnou smlouvou, ze které vyplývají práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran. Týká se zejména povinnosti advokáta, jakožto uschovatele nakládat se svěřenými finančními prostředky. Na advokátní úschovu dohlíží Česká advokátní komora. Advokáti mají povinnost registrovat každou úschovu v elektronické knize úschov, která je vedená komorou a jakékoliv nedodržení předpisů je přísně potrestáno. Advokát je také ze zákona pojištěný proti profesní chybě.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní služby, tedy že vše potřebné můžete vyřídit na jednom místě. Připravíme Vám veškeré podklady, sepíšeme návrh smlouvy, se kterým seznámíme jak Vás, tak druhou smluvní stranu. Smlouvu u nás můžete rovnou uzavřít, a my vaše podpisy ověříme. Garantujeme Vám mlčenlivost, odpovědnost a detailní zpracování písemné smlouvy o úschově.

 
 

 

Úschova peněz u advokáta je mezi klienty často využívaný způsob ochrany, jelikož složením peněz do advokátní úschovy se eliminují rizika s převodem spojená a oběma stranám je zajištěna potřebná míra jistoty. Úschova peněz u advokáta se nejčastěji využívá v případě převodu nemovitostí. V rámci vkladového řízení u katastrálního úřadu běží až třiceti dní lhůta od doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do doby, než dojde k zápisu kupujícího jako vlastníka převáděné nemovitosti. Během této doby však k převodu vůbec nemusí dojít pro formální vady návrhu, nebo z jiného důvodu. Prodávající úschovou získá jistotu, že mu bude uhrazena kupní cena za převáděnou nemovitost a kupujícímu zase zajišťuje, že předání jeho peněz prodávajícímu nenastane před zápisem jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující složí finanční prostředky na speciální účet advokáta a ten je vyplatí druhé straně poté, co dojde ke splnění podmínek, které si strany smlouvy ujednaly. Do té doby s penězi nemůže žádná ze zúčastněných stran disponovat. V případě, že ke splnění podmínek nedojde, vrací advokát finanční prostředky na účet tomu, kdo je na něj vložil. Finanční prostředky jsou advokátem ukládány na zvláštní bankovní účet vedený u renomované banky, z jehož označení je jasné, že se nejedná o prostředky advokáta. Vedení tohoto účtu může být úročeno. Pokud tomu tak je, pak není advokát oprávněn si úroky ponechat a je jeho povinností odevzdat je jedné ze stran, která na ně má dle smlouvy nárok.

Advokát může do úschovy převzít hotovost do výše 350 000 korun, která musí být převedena na zvláštní účet, vedený na jméno advokáta do pěti pracovních dnů. Není možné, aby měl úschovu ve své kanceláři, nebo na svém osobním účtu. Advokátní úschova se využívá také v případě pravidelných plateb v době, kdy je klient nepřítomný. Těmito platbami jsou například splátky výživného, nebo platby za nájem bytů, nebo nebytových prostor. Advokátní úschova se zakládá písemnou smlouvou, ze které vyplývají práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran. Týká se zejména povinnosti advokáta, jakožto uschovatele nakládat se svěřenými finančními prostředky. Na advokátní úschovu dohlíží Česká advokátní komora. Advokáti mají povinnost registrovat každou úschovu v elektronické knize úschov, která je vedená komorou a jakékoliv nedodržení předpisů je přísně potrestáno. Advokát je také ze zákona pojištěný proti profesní chybě.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

Věděli jste, že smlouvu o úschově lze uzavřít i distančně, takže celý proces úschovy je méně formální? Advokátní úschovy jsou finančně mnohem méně nákladné oproti úschovám notářským, protože advokát na rozdíl od notáře není vázán tarifem a může si stanovit poplatek sám.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

stepan.cipryn@cikr.cz