Skip to content

Advokátní úschova peněz

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

Advokátní úschova peněz – další z mnoha právnických služeb, které nabízí naše advokátní kancelář – patří k jednomu z typů úschov. Je vhodná zejména pro klienty, kteří chtějí ochránit své peníze. Je vhodná též pro klienty, kteří potřebují zajistit, aby před jejich finančním plněním druhá strana splnila to, co si předem domluvili ve smlouvě a eliminovali tak případná rizika. Úschova je upravena v zákoně o advokacii a podrobněji ve stavovských předpisech.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní služby, tedy že vše potřebné můžete vyřídit na jednom místě. Připravíme Vám veškeré podklady, sepíšeme návrh smlouvy, se kterým seznámíme jak Vás, tak druhou smluvní stranu. Smlouvu u nás můžete rovnou uzavřít, a my vaše podpisy ověříme. Garantujeme Vám mlčenlivost, odpovědnost a detailní zpracování písemné smlouvy o úschově.

 
 

 

Úschova peněz u advokáta je mezi klienty často využívaný způsob ochrany, jelikož složením peněz do advokátní úschovy se eliminují rizika s převodem spojená a oběma stranám je zajištěna potřebná míra jistoty. Úschova peněz u advokáta se nejčastěji využívá v případě převodu nemovitostí. V rámci vkladového řízení u katastrálního úřadu běží až třiceti dní lhůta od doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do doby, než dojde k zápisu kupujícího jako vlastníka převáděné nemovitosti. Během této doby však k převodu vůbec nemusí dojít pro formální vady návrhu, nebo z jiného důvodu. Prodávající úschovou získá jistotu, že mu bude uhrazena kupní cena za převáděnou nemovitost a kupujícímu zase zajišťuje, že předání jeho peněz prodávajícímu nenastane před zápisem jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující složí finanční prostředky na speciální účet advokáta a ten je vyplatí druhé straně poté, co dojde ke splnění podmínek, které si strany smlouvy ujednaly. Do té doby s penězi nemůže žádná ze zúčastněných stran disponovat. V případě, že ke splnění podmínek nedojde, vrací advokát finanční prostředky na účet tomu, kdo je na něj vložil. Finanční prostředky jsou advokátem ukládány na zvláštní bankovní účet vedený u renomované banky, z jehož označení je jasné, že se nejedná o prostředky advokáta. Vedení tohoto účtu může být úročeno. Pokud tomu tak je, pak není advokát oprávněn si úroky ponechat a je jeho povinností odevzdat je jedné ze stran, která na ně má dle smlouvy nárok.

Advokát může do úschovy převzít hotovost do výše 350 000 korun, která musí být převedena na zvláštní účet, vedený na jméno advokáta do pěti pracovních dnů. Není možné, aby měl úschovu ve své kanceláři, nebo na svém osobním účtu. Advokátní úschova se využívá také v případě pravidelných plateb v době, kdy je klient nepřítomný. Těmito platbami jsou například splátky výživného, nebo platby za nájem bytů, nebo nebytových prostor. Advokátní úschova se zakládá písemnou smlouvou, ze které vyplývají práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran. Týká se zejména povinnosti advokáta, jakožto uschovatele nakládat se svěřenými finančními prostředky. Na advokátní úschovu dohlíží Česká advokátní komora. Advokáti mají povinnost registrovat každou úschovu v elektronické knize úschov, která je vedená komorou a jakékoliv nedodržení předpisů je přísně potrestáno. Advokát je také ze zákona pojištěný proti profesní chybě.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní služby, tedy že vše potřebné můžete vyřídit na jednom místě. Připravíme Vám veškeré podklady, sepíšeme návrh smlouvy, se kterým seznámíme jak Vás, tak druhou smluvní stranu. Smlouvu u nás můžete rovnou uzavřít, a my vaše podpisy ověříme. Garantujeme Vám mlčenlivost, odpovědnost a detailní zpracování písemné smlouvy o úschově.

 
 

 

Úschova peněz u advokáta je mezi klienty často využívaný způsob ochrany, jelikož složením peněz do advokátní úschovy se eliminují rizika s převodem spojená a oběma stranám je zajištěna potřebná míra jistoty. Úschova peněz u advokáta se nejčastěji využívá v případě převodu nemovitostí. V rámci vkladového řízení u katastrálního úřadu běží až třiceti dní lhůta od doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do doby, než dojde k zápisu kupujícího jako vlastníka převáděné nemovitosti. Během této doby však k převodu vůbec nemusí dojít pro formální vady návrhu, nebo z jiného důvodu. Prodávající úschovou získá jistotu, že mu bude uhrazena kupní cena za převáděnou nemovitost a kupujícímu zase zajišťuje, že předání jeho peněz prodávajícímu nenastane před zápisem jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující složí finanční prostředky na speciální účet advokáta a ten je vyplatí druhé straně poté, co dojde ke splnění podmínek, které si strany smlouvy ujednaly. Do té doby s penězi nemůže žádná ze zúčastněných stran disponovat. V případě, že ke splnění podmínek nedojde, vrací advokát finanční prostředky na účet tomu, kdo je na něj vložil. Finanční prostředky jsou advokátem ukládány na zvláštní bankovní účet vedený u renomované banky, z jehož označení je jasné, že se nejedná o prostředky advokáta. Vedení tohoto účtu může být úročeno. Pokud tomu tak je, pak není advokát oprávněn si úroky ponechat a je jeho povinností odevzdat je jedné ze stran, která na ně má dle smlouvy nárok.

Advokát může do úschovy převzít hotovost do výše 350 000 korun, která musí být převedena na zvláštní účet, vedený na jméno advokáta do pěti pracovních dnů. Není možné, aby měl úschovu ve své kanceláři, nebo na svém osobním účtu. Advokátní úschova se využívá také v případě pravidelných plateb v době, kdy je klient nepřítomný. Těmito platbami jsou například splátky výživného, nebo platby za nájem bytů, nebo nebytových prostor. Advokátní úschova se zakládá písemnou smlouvou, ze které vyplývají práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran. Týká se zejména povinnosti advokáta, jakožto uschovatele nakládat se svěřenými finančními prostředky. Na advokátní úschovu dohlíží Česká advokátní komora. Advokáti mají povinnost registrovat každou úschovu v elektronické knize úschov, která je vedená komorou a jakékoliv nedodržení předpisů je přísně potrestáno. Advokát je také ze zákona pojištěný proti profesní chybě.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ

Věděli jste, že smlouvu o úschově lze uzavřít i distančně, takže celý proces úschovy je méně formální? Advokátní úschovy jsou finančně mnohem méně nákladné oproti úschovám notářským, protože advokát na rozdíl od notáře není vázán tarifem a může si stanovit poplatek sám.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

stepan.cipryn@cikr.cz