Skip to content

Disciplinární řízení

Disciplinární řízení

Disciplinární řízení

V určitých případech je možné kromě řízení u soudu zahájit i disciplinární řízení. Disciplinární řízení lze vést vždy na základě konkrétního případu určitého okruhu osob.

Je možné se tak setkat například s disciplinárním řízením vedeným Českou lékařskou komorou proti členovi této komory. Toto disciplinární řízení je zahájeno návrhem na zahájení disciplinárního řízení, který podává revizní komise příslušného okresního sdružení lékařů České lékařské komory v okrese, kde je příslušný lékař evidován. Tento návrh je předložen zpravidla na základě stížnosti na konkrétního lékaře. Pokud je lékař uznán vinným, hrozí mu důtka, pokuta a v závažnějších případech, ve kterých rozhoduje Čestná rada komory i podmíněné vyloučení nebo vyloučení z komory.

Pokud jste se naskytli v situaci, která má souvislost s jakýmkoli disciplinárním řízením, neváhejte se na nás obrátit

výhody služby

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Více o disciplinárním řízení

Dále je možné se setkat s disciplinární odpovědností úředních osob za kárné provinění na základě zákona o státní službě.

Disciplinárního přestupku se dále může dopustit i student vysoké školy, pokud zaviněně porušení jeho povinnosti, které mu jsou dány právními předpisy a vnitřními předpisy konkrétní školy.

Druhů disciplinárního řízení mohou být až desítky a každé z nich má svá určitá specifika.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Ladislav Kozel

ladislav.kozel@cikr.cz