Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak řádně převést automobil na nového majitele?

Naší smutnou zkušeností z praxe je, že lidé podceňují nezbytnost řádného postupu při převodu vozidla na nového vlastníka. Převod auta často probíhá pouhým vzájemným předáním klíčků a peněz. Zákonodárce však při převodu předpokládá o něco složitější postup, který má zabránit podvodným jednáním a zvyšuje transparentnost celého procesu.  Při nesprávném převodu se často prodejce diví, že mu do schránky přijde tučná pokuta za přestupek, který byl spáchán vozidlem, které bylo už ale prodáno. V horším případě může být prodejce za nesprávný převod pokutován až do výše 50 000 Kč. Za řádnost tohoto procesu totiž prodejce odpovídá.  V následujícím článku se pokusíme vyložit všechny podmínky, které musí být splněny, aby k úspěšnému a legálnímu převodu skutečně došlo.

Nejprve je samozřejmě nutné, aby se prodejce dohodl s kupujícím, a aby společně uzavřeli kupní smlouvu. Tato kupní smlouva nemusí mít povinně písemnou formu, ale důrazně Vám doporučujeme, aby písemná skutečně byla. Přejdete tím mnohým budoucím nepříjemnostem. V kupní smlouvě musí být dostatečně identifikováno vozidlo. Typicky by měla být uvedena značka, barva, model vozu, datum jeho registrace atp. Součástí smlouvy musí být také kupní cena vozidla a způsob jejího předání. Obsahem by mělo být také to, v jakém stavu bylo vozidlo předáno. Ve smlouvě nezapomeňte také dostatečně identifikovat kupujícího a prodávajícího. Navíc prodávající připojí prohlášení, že je skutečně majitelem vozidla.  

Následně je potřeba zajít na registr řidičů, který lze nalézt na každém obecním úřadě s rozšířenou působností. Při návštěvě registru řidičů musí být přítomní prodejce i kupující. Možné je však i to, že kupující prodejci podepíše úředně ověřenou plnou moc, kterou ho k jednání na registru řidičů zmocní. S sebou si k převodu vezměte Vaší kupní smlouvu a vyplněnou přihlášku k registraci vozidla. Ta se dá ale vyplnit přímo u úředníka na registru. Dále je s sebou potřeba mít velký a malý technický průkaz, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a zelenou kartu nového majitele (doklad o zřízení povinného ručení). Kupující si tedy musí předem zajistit povinné ručení k předmětnému automobilu. Prodávající naopak své povinné ručení před převodem zruší. Nezapomeňte, že k převodu na úřadě musí dojít do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy.

Převodu auta by také měla předcházet evidenční kontrola na STK. Účelem této prohlídky je zkontrolovat, zda reálný stav vozidla odpovídá technickému průkazu. Nově má tato evidenční kontrola platnost až do jednoho roku. Protokol o evidenční kontrole není dále nově nutné předkládat při zápisu o změně vlastníka, neboť si úřad tyto informace sám nalezne v informačním systému. 

K vyřízení převodu bude potřeba zaplatit správní poplatek ve výši 800 Kč, pokud se jedná o automobil. V případě převodu motorky to bude 400 Kč. Navíc je potřeba zaplatit ekologickou daň, kterou je nutno uhradit, pokud předmětné vozidlo nesplňuje ekologické požadavky stanovené Evropskou unií. Kdo tyto poplatky zaplatí, záleží na dohodě mezi stranami. 

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ