Klienti a nárok na odškodnění – Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M. pro CNN Prima News