Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Korespondenční volby pro Čechy v zahraničí

V posledních letech se stále více diskutuje o nutnosti přizpůsobit volební systémy měnícím se podmínkám moderního světa, kde mobilita obyvatelstva a globální migrace hrají stále větší roli. Jednou z klíčových otázek, která se v tomto kontextu vynořuje, je, jak zajistit, aby i občané žijící mimo hranice své vlasti mohli plně uplatňovat své demokratické právo a účastnit se voleb. V České republice se tato debata dostala do popředí zájmu veřejnosti i politiků díky novému legislativnímu návrhu, jehož cílem je umožnit Čechům žijícím v zahraničí hlasovat korespondenčně. Avšak návrh, který se těší podpoře vládní koalice, čelí kritice ze strany opozičních hnutí, která vyjadřují obavy o možné ohrožení demokracie a tajnosti volby. 

 

Dne 25. 1. 2024 projednávala Sněmovna koaliční návrh, který by měl odstranit geografické bariéry bránící Čechům žijícím v zahraničí v uplatnění jejich volebního práva. Tento návrh po několika hodin náročného projednávání schválila. Korespondenční hlasování by mohlo být poprvé dostupné ve volbách do sněmovny v roce 2025 a následně i v prezidentských a evropských volbách od roku 2026. Tento krok, podpořený vládní koalicí, narazil na odpor opozičních hnutí ANO a SPD, která vyjádřila obavy o možné ohrožení demokratických principů a tajnosti volby.

 

Premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že zavedení korespondenční volby umožní asi třem set tisícům lidí v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv. Tento návrh je vnímán jako krok k rozšíření demokracie, přičemž potenciálně až šest set tisíc Čechů žijících trvale či dočasně v zahraničí by mohlo hlasování poštou využít. Kritici z řad opozice však vidí v návrhu riziko pro integritu volebního procesu a ústavní zásady tajného hlasování.

 

Proces hlasování by byl zajištěn registrací u zastupitelského úřadu a následným odesláním hlasovacích materiálů, což by mělo zajistit, že každý hlas je odevzdán osobně a bez možnosti manipulace. Tento systém navíc umožňuje ověření účasti voliče a vylučuje možnost dvojího hlasování. Česko se tak řadí mezi poslední země Evropské unie, kde nebyla korespondenční volba dosud povolena. 

 

Celkově se jedná o významný krok vpřed k usnadnění volebního procesu pro Čechy žijící v zahraničí. Navzdory politickým sporům a obavám z možných rizik je cílem návrhu posílit demokratické právo a zapojení všech občanů do politického života České republiky, bez ohledu na jejich fyzickou přítomnost v zemi.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ