Skip to content

Narovnání v trestním řízení

Narovnání v trestním řízení

narovnání v trestním řízení

Narovnání představuje formu odklonu v trestním řízení, kterou nabízí trestní řád v méně společensky závažných případech jako jeden ze způsobů, jak vyřídit trestní věc, aniž by bylo rozhodováno o vině a trestu.

Podstatou narovnání je uzavření dohody mezi poškozeným a obviněným, kterou po splnění určitých podmínek schvaluje soud nebo v přípravném řízení státní zástupce, a jejímž cílem je zastavení trestního stíhání obviněného.  Účelem narovnání je, aby obviněný odčinil všechny škodlivé následky, které byly poškozenému způsobeny trestným činem.

Neváhejte a obraťte se na advokátní kancelář CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

Rozhodnutí o schválení narovnání lze vydat pouze za splnění následujících podmínek:

  • jde o řízení o přečinu (tj. všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy s horní hranicí trestní sazby do pěti let),
  • obviněný i poškozený s narovnáním souhlasí,
  • obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je trestně stíhán
  • obviněný uhradí poškozenému škodu, která mu byla trestním činem způsobena nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestním činem,
  • obviněný vydá bezdůvodného obohaceníčinem získané, nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání,
  • obviněný složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství přiměřenou peněžní částkuurčenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti,
  • o prohlášení obviněného o spáchání skutku nejsou důvodné pochybnosti a soud považuje vyřízení věci narovnáním za dostačující.

NAROVNÁNÍ
v trestním řízení

Pokud tedy obviněný, který se dopustil přečinu, před soudem prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě (anebo vydá bezdůvodné obohacení), případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem a složí na účet soudu peněžní částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, a v případě, že takové plnění není zjevně nepřiměřené závažnosti přečinu, může soud a to se souhlasem obviněného a poškozeného rozhodnout o schválení narovnání.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Filip Sladký

filip.sladky@cikr.cz