Skip to content

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

obchodnÍ rejstřík

obchodnÍ rejstřík

Obchodní rejstřík slouží jako veřejný seznam, ve kterém je možné nalézt zapisující se zákonem stanovené údaje o obchodních společnostech a některých fyzických osobách. Hlavní funkcí obchodního rejstříku je zejména poskytování informací o obchodních partnerech v obchodním styku. Povinnost zápisu do obchodního rejstříku platí pro tyto subjekty:

 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající s bydlištěm na území ČR, které o zápis samy projeví zájem, nebo jim zápis přikazuje právní předpis
 • Některé zahraniční podnikající osoby
 • Další osoby, které mají tuto povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem (např. spolky)

výhody služby

proč využít našich služeb

Zákon nedefinuje jen konkrétní subjekty, ale i konkrétní skutečnosti, u kterých je povinnost zapsat je do obchodního rejstříku, což jsou konkrétně tyto:

 • Název a sídlo subjektu (popř. jméno fyzické osoby a adresa pobytu)
 • Předmět činnosti nebo podnikání
 • Právní forma právnické osoby, den vzniku a zániku právnické osoby
 • Datum narození, rodné číslo a adresa pobytu – pouze u fyzické osoby
 • Identifikační číslo osoby
 • Název statutárního orgánu, počet jeho členů (včetně jejich jméně a adresy pobytu), způsob, jakým statutární orgán jedná za právnickou osobu, datum vzniku a zániku funkce
 • Název kontrolního orgánu (pokud se zřizuje), počet jeho členů (včetně jména a adresy pobytu), den vzniku a zániku funkce
 • Jméno a adresa pobytu prokuristy, způsob, jakým prokurista jedná, případně kterých poboček firmy se jeho činnost týká
 • Výše základního kapitálu, pokud u daného subjektu vzniká
 • Datum zápisu do rejstříku

Tyto informace zapsané v obchodním rejstříku jsou volně přístupné. Pokud si nevíte rady, jak na zápis do obchodního rejstříku, nebo nevíte, zda se na Vás vůbec tato povinnost vztahuje, neváhejte se obrátit na Advokátní kancelář CIKR.

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit?

Potřebujete založit, změnit, nebo zlikvidovat Vaši společnost? Náš tým zkušených advokátů je Vám k dispozici kteroukoliv denní a noční hodinu.

 
 

 

Pro zápis do obchodního rejstříku je nutné splnit několik náležitostí, jednou z těch hlavních je podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku je speciální formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti, a který je třeba pro zápis do OR správně vyplnit. Adresátem takového návrhu bude rejstříkový soud, tedy krajský soud místně příslušný k sídlu společnosti nebo podnikající FO. K návrhu je třeba připojit spoustu dalších dokumentů. Pokud nevíte, jak návrh vyplnit a co je k němu třeba připojit, neváhejte se obrátit na naše advokáty, kteří za Vás celý proces zápisu rádi vyřeší.

Potřebujete poradit?

Potřebujete založit, změnit, nebo zlikvidovat Vaši společnost? Náš tým zkušených advokátů je Vám k dispozici kteroukoliv denní a noční hodinu.

 
 

 

Pro zápis do obchodního rejstříku je nutné splnit několik náležitostí, jednou z těch hlavních je podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku je speciální formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva spravedlnosti, a který je třeba pro zápis do OR správně vyplnit. Adresátem takového návrhu bude rejstříkový soud, tedy krajský soud místně příslušný k sídlu společnosti nebo podnikající FO. K návrhu je třeba připojit spoustu dalších dokumentů. Pokud nevíte, jak návrh vyplnit a co je k němu třeba připojit, neváhejte se obrátit na naše advokáty, kteří za Vás celý proces zápisu rádi vyřeší.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

stepan.cipryn@cikr.cz