Skip to content

Advokát pracovní právo

Pracovně právní poradenství

Pracovně právní poradenství

Pracovní právo se týká bezvýjimečně každého z nás a upravuje poměry, ve kterých se pohybujeme dennodenně. Často se i přes tyto skutečnosti stává, že již tak základní listina jakou je pracovní smlouva trpí mnoha vadami. Tyto vady poté mohou negativně ovlivňovat celkový průběh pracovního poměru a vytvářet další problémy při jeho rozvazování. Vzhledem k tomu, že pracovní právo má takto obrovský přesah do našich životů, je vhodné si vybrat kvalitního právníka při řešení nastalých sporů. Ozvěte se nám, náš tým zkušených advokátů z kanceláře CIKR Vám bude po ruce a vše za Vás vyřeší!

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO KAŽDÉHO

Kromě pracovního práva Vám rádi poradíme i s otázkami z práva sociálního zabezpečení. Obraťte se na nás tím advokátů zabývající se touto problematikou.

Naše pracovně právní poradna pro zaměstnance je určena pro klienty, kteří mají jakékoliv otázky týkající se pracovního práva. S odborníky z naší advokátní kanceláře se můžete poradit o všech otázkách, které mohou nastat mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nacházíte se momentálně na mateřské či rodičovské dovolené? Poradíme Vám, jak se do pracovního poměru navrátit, nebo jej ukončit, zodpovíme také otázky týkající se nemocí a jejich vlivu na zaměstnání, pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, nároků na mzdu, plat, důchodu, nároky na školení, na odstupné a jiné. Samozřejmostí je pro nás osobní přístup ke klientovi při v souvislosti s řešením jeho problému.

V rámci práva obecného se zabýváme především přípravou a kontrolou pracovních smluv, problematikou souběhu smluv manažerských se smlouvami o výkonu funkce statutárního orgánu. Poskytujeme právní poradenství týkající se dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o odpovědnosti zaměstnance, nebo zaměstnavatele za škodu, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňováním zaměstnanců, problematiku spojenou s ukončováním pracovních poměrů ať už výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo výpovědí hromadnou v rámci restrukturalizace zaměstnavatele. Klienty u soudu zastupujeme např. při sporu o neplatnost výpovědi, ve sporech týkajících se platnosti pracovněprávních úkonů, konkurenčních doložek a jiných sporech, zabýváme se také řešením sporů mimosoudní cestou, vymáháme pohledávky vzniklé ve spojení s pracovněprávními vztahy, poskytujeme konzultace a zastupujeme klienty při jednání o kolektivních smlouvách a jednání s odborovými organizacemi.

 

Specializujeme se i na otázky týkající se zaměstnávání cizích státních příslušníků v České republice. Rádi Vám pomůžeme se získáním pracovního povolení a s jeho prodloužením, co zahrnuje vyplňování potřebných dokumentů, účast na jednání s příslušnými úřady a sepis a revize pracovních smluv. Své služby nabízíme rovněž při vyřizování povolení k pobytu cizinců na území České republiky. Vízum může klient získat buď v délce 90 dnů, tedy krátkodobé, v délce nad 90 dnů, tedy dlouhodobé, alternativou je i povolení k pobytu trvalému, nebo povolení k pobytu občanů EU na území České republiky. Zabýváme se také řešením právních problémů při zaměstnávání občanů České republiky v zahraničí.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO KAŽDÉHO

Kromě pracovního práva Vám rádi poradíme i s otázkami z práva sociálního zabezpečení. Obraťte se na nás tím advokátů zabývající se touto problematikou.

Naše pracovně právní poradna pro zaměstnance je určena pro klienty, kteří mají jakékoliv otázky týkající se pracovního práva. S odborníky z naší advokátní kanceláře se můžete poradit o všech otázkách, které mohou nastat mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nacházíte se momentálně na mateřské či rodičovské dovolené? Poradíme Vám, jak se do pracovního poměru navrátit, nebo jej ukončit, zodpovíme také otázky týkající se nemocí a jejich vlivu na zaměstnání, pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, nároků na mzdu, plat, důchodu, nároky na školení, na odstupné a jiné. Samozřejmostí je pro nás osobní přístup ke klientovi při v souvislosti s řešením jeho problému.

V rámci práva obecného se zabýváme především přípravou a kontrolou pracovních smluv, problematikou souběhu smluv manažerských se smlouvami o výkonu funkce statutárního orgánu. Poskytujeme právní poradenství týkající se dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o odpovědnosti zaměstnance, nebo zaměstnavatele za škodu, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňováním zaměstnanců, problematiku spojenou s ukončováním pracovních poměrů ať už výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo výpovědí hromadnou v rámci restrukturalizace zaměstnavatele. Klienty u soudu zastupujeme např. při sporu o neplatnost výpovědi, ve sporech týkajících se platnosti pracovněprávních úkonů, konkurenčních doložek a jiných sporech, zabýváme se také řešením sporů mimosoudní cestou, vymáháme pohledávky vzniklé ve spojení s pracovněprávními vztahy, poskytujeme konzultace a zastupujeme klienty při jednání o kolektivních smlouvách a jednání s odborovými organizacemi.

 

Specializujeme se i na otázky týkající se zaměstnávání cizích státních příslušníků v České republice. Rádi Vám pomůžeme se získáním pracovního povolení a s jeho prodloužením, co zahrnuje vyplňování potřebných dokumentů, účast na jednání s příslušnými úřady a sepis a revize pracovních smluv. Své služby nabízíme rovněž při vyřizování povolení k pobytu cizinců na území České republiky. Vízum může klient získat buď v délce 90 dnů, tedy krátkodobé, v délce nad 90 dnů, tedy dlouhodobé, alternativou je i povolení k pobytu trvalému, nebo povolení k pobytu občanů EU na území České republiky. Zabýváme se také řešením právních problémů při zaměstnávání občanů České republiky v zahraničí.

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Věděli jste, že v souvislosti v příchodem pandemie koronaviru do České republiky přešlo v roce 2020 na home-office režim pouze patnáct procent firem?

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Ladislav Kozel

ladislav.kozel@cikr.cz