Skip to content

Aktualita: Novela Listiny základních práv a svobod – právo bránit sebe i jiné se zbraní

Od 1.10.2021 vstupuje v účinnost novela ústavního zákona č. 2/1993 Sb., tedy Listiny základních práv a svobod. Novela nově zakotvuje právo bránit sebe i jiné i se zbraní.

Konkrétně dochází k novelizaci ustanovení čl. 6, který zakotvuje právo na život. V odstavci 4 předmětného článku dojde k rozšíření, a to konkrétně o větu „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Do této doby bylo umožněno bránit svůj život či život jiného se zbraní v rámci nutné obrany, a to držitelům zbrojního průkazu skupiny E.

Novela si dává za úkol posílit pozici České republiky při projednávání unijních regulací. Rovněž ale zakotvením tohoto práva na ústavní úroveň dochází k tomu, že toto právo nebude moci být omezeno běžným zákonem.

Novela je reakcí na odzbrojovací tendence v rámci Evropské Unie a vychází z petice, kterou podepsalo 102 000 lidí, a to včetně mnoha ústavních činitelů. Petice byla reakce myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní, a to i těch, které jsou legálně držené. Podle zastánců novely nemá přehnaná regulace legálně držených zbraní smysl, neboť toto vede k nárůstu počtu nelegálně držených zbraní.

Senát schválil novelu dne 21.7.2021. Pro doplnění Listiny hlasovalo 54 ze 74 senátorů, přičemž bylo potřeba nejméně 45 hlasů. Proti bylo 13 senátorů a celkem 7 senátorů se zdrželo hlasování. Prezident, který na rozdíl od normálního zákona nemůže ústavní zákon vetovat, podepsat novelu dne 13. 8. 2021.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ