Skip to content

Co dělat, když jste někomu půjčili peníze a on Vám je nevrátil?

Znáte to, půjčíte někomu peníze, ale on Vám je následně nevrátil. Dotyčného se snažíte kontaktovat, ale najednou ho nelze zastihnout či na Vaše výzvy nereaguje. Ptáte se, co v takové situaci dělat, abyste o své peníze nepřišli? V takové situaci doporučujeme pokusit se nejdříve o vyřešení smírnou cestou – domluvou. Pakliže toto nebude možné, lze doporučit zaslat předžalobní výzvu či se případně obrátit na advokátní kancelář.

V případě, že si nebudete vědět rady, jak takovou výzvu napsat, advokátní kancelář za Vás předžalobní výzvu zcela jistě napíše. Předžalobní výzva, což jak z názvu vyplývá, je dokument, který se podává ještě před případnou žalobou a zahájení soudního řízení. U této výzvy není podstatné, před jakou dobou jste peníze dotyčnému půjčili. Promlčecí lhůta, která v těchto případech činí 3 roky, u předžalobní výzvy není relevantní. 

Předžalobní výzva slouží jednak jako výzva dlužníku, aby vám peníze zpět vrátil, ale rovněž je jednou z podmínek při rozhodnutí o přiznání nákladů řízení v případném následném soudním sporu. K tomu je navíc třeba, aby byla výzva odeslána nejméně 7 dní před podáním žaloby na soud. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že předžalobní výzvě s hlavičkou advokátní kanceláře přikládají dlužníci zpravidla větší váhu.

Lze více než doporučit zaslat předžalobní výzvu tak, abyste následně mohli při soudním řízení prokázat, že jste výzvu skutečně odeslali. Postačí tak předžalobní výzvu odeslat poštou a soudu následně předložit alespoň kopii podacího lístku případně písemnou dodejku. Může však nastat situace, že se předžalobní výzvu nepodaří doručit, a ta se vrátí jako nedoručená. Ani v této situaci nezoufejte. Zákon nevyžaduje, aby byla předžalobní výzva doručená, ale pouze odeslaná. Výzva se zasílá na adresu pro doručování případně na poslední známou adresu. Dovolujeme si připomenout, že pakliže jste půjčili částku více lidem a dlužníků je tak více, je třeba předžalobní výzvu odeslat všem těmto dlužníkům.

V předžalobní výzvě je vhodné vzniklý dluh řádně specifikovat. Pokud jste například uzavřeli s dlužníkem smlouvu, můžete tak na ní odkázat. Dále by mělo v předžalobní výzvě být upozornění, že v případě, že Vám dlužník peníze nevrátí, jste připraveni svůj nárok vymáhat soudní cestou.

Na závěr dodáváme, že smysl zaslání předžalobní výzvy je mimo jiné i dání prostoru dlužníkovi, aby Vám peníze vrátil, a Vy jste se tak vyhnuli případnému soudnímu sporu, který může být často pro strany zdlouhavý a náročný.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ