Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Co dělat při ztrátě občanského průkazu?

Ztráta občanského průkazu je velmi nepříjemnou událostí a může způsobit řadu nepříjemností ve Vašem každodenním životě. Občanský průkaz jakožto jeden z hlavních dokladů totožnosti slouží k prokázání Vaší identity a při jeho ztrátě může být obtížné provést takové prokázání, například při vystupování před státními úřady, provádění bankovních transakcí nebo při cestování. Mimo jiné může dojít ke zneužití Vašich osobních údajů, neboť s občanským průkazem mohou zloději například podvodně vystupovat za Vás, podávat žádosti o úvěry nebo provádět jiné nelegální aktivity. Je proto důležité minimalizovat riziko ztráty občanského průkazu. I přes veškerou obezřetnost se však může stát, že ke ztrátě dojde. V takovém případě je vhodné vědět, jak postupovat. Následující článek Vám poskytne přehled o tom, jak se vypořádat se ztrátou občanského průkazu. 

 

Pokud ztratíte občanský průkaz, je nutné v první řadě nahlásit jeho ztrátu jakémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), nebo v Praze na kterémkoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22, který následně zaznamená informace o ztrátě do informačního systému evidence občanských průkazů. Tyto údaje jsou následně zveřejněny v databázi neplatných dokladů jak v České republice, tak i v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu. Tím dojde k zneplatnění Vašeho dokladu a tudíž k zamezení jeho zneužití jinou osobou.

Ztrátu občanského průkazu můžete nahlásit výše zmíněným úřadům také elektronicky. Není třeba žádné speciální žádosti či formuláře, stačí volnou formou napsat Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a okres narození, trvalý pobyt a uvedete, že se došlo ke ztrátě Vašeho občanského průkazu. Elektronické ohlášení ovšem musíte poslat buď prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Po nahlášení ztráty občanského průkazu můžete pokračovat v podání žádosti o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů od nahlášení ztráty, a to též na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či na úřadu městské části Prahy 1 až 22. Nemusíte žádat v místě trvalého pobytu. S sebou si vezměte jiný doklad prokazující vaší totožnost, například rodný list, cestovní pas či řidičský průkaz. Po přijetí Vaší žádosti si příslušný úřad pořídí Vaší fotografii a biometrické údaje. Nezapomeňte si pečlivě zkontrolovat veškeré vyplněné Vaše osobní údaje před finálním podáním žádosti. Předejdete tak mnoho následným komplikacím.  

 

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu činí 200 Kč. V případě, že si chcete nový doklad vyzvednout na jiném úřadě, než kde jste o něj žádali, zaplatíte navíc ještě 100 Kč. Standardní lhůta na vydání je 30 dní, ale za poplatek je možné vydat občanský průkaz do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. V případě, že chcete nový doklad vydat do 24 hodin, činí poplatek
1 000 Kč a pokud do 5 pracovních dnů, tak 500 Kč.

 

Po úspěšném podání žádosti o nový občanský průkaz budete muset vyčkat na jeho vydání. Během této doby vám na příslušném úřadu vydá dočasný potvrzující doklad totožnosti.

Nahlášení ztráty a následné vyřízení nového občanského průkazu se může na první pohled zdát jako komplikovaným procesem, ale není to nic, čeho byste se měli bát. Pokud se však cítíte nejistí nebo se nacházíte v komplikované situaci, nebojte se obrátit na náš kolektiv advokátů, kteří Vám ochotně se vším pomohou a Váš problém vyřeší. 

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ