Skip to content

Jak na koupi a převod ojetého vozu

Čím dál častěji lidé přistupují ke koupi ojetých vozidel. Taková koupě s sebou ale nese řadu rizik a povinností, na které je nutné se připravit.

Poté, co si vyberete ideální automobil, přichází na řadu podpis kupní smlouvy. Kupní smlouva je nejdůležitějším dokumentem při koupi i prodeji vozidla, proto trvejte na její písemné formě. Občanský zákoník písemnou formu sice nenařizuje, avšak písemná smlouva je to jediné, o co se budete v případě sporů moci opřít. Dbejte na to, aby kupní smlouva obsahovala všechny důležité náležitosti – identifikaci smluvních stran, specifikaci předmětu koupě, tedy kupovaného vozidla a kupní cenu, způsob a lhůtu jejího zaplacení. V kupní smlouvě by také mělo být uvedeno, jak a kdy nabude kupující vlastnické právo k vozidlu. V případě koupě vozidla se přechod vlastnického práva typicky smlouvou odkládá na okamžik úplného zaplacení kupní ceny, tedy na okamžik převedení peněz na účet prodávajícího či zaplacení kupní ceny prodávajícímu v hotovosti. Pokud na vozidle existují nějaké vady, pak by také měly být ve smlouvě popsány. Prodávající je odpovědný za vady, které na vozidle existují v době předání vozidla kupujícímu. Prodávající ovšem odpovídá také za skryté vady vozidla a zjistí-li kupující po převzetí vozidla závady, na které nebyl prodávajícím upozorněn, vzniká mu právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstranění vady a v krajním případě také na odstoupení od smlouvy. 

 

Musíte také vyřídit povinné ručení neboli pojištění odpovědnost z provozu vozidla. Nový vlastník vozidla by měl uzavřít povinné ručení co nejdříve – ideálně v den prodeje vozidla, a to ještě předtím, než vyjede na silnici. Tím se vyhnete komplikacím, které nastávají v případě nepojištění vozidla. 

Nutná je i evidenční kontrola. Ta se nyní již nedělá na osobu, ale na vozidlo, proto nezáleží na tom, zda auto na STK doveze kupující nebo prodávající. Ideální je mít protokol o evidenční kontrole obstaraný už předem, ale pozor, protokol nesmí být v okamžiku převodu vozidla starší než 30 dnů. 

Následuje převod vozidla na nového majitele. Od podpisu kupní smlouvy běží krátká 10 denní lhůta, ve které musí prodávající převést vozidlo na nového majitele. Za převod vozidla odpovídá prodávající. Pokud nebude lhůta dodržena, hrozí mu pokuta až 50 000 Kč. Proto by prodávající vždy měli být u převodu vozidla účastni a převod si pohlídat. Převod provádějí společně prodávající a kupující, je ale možné, aby si strany k tomuto úkonu zmocnili někoho jiného – může to být sám prodávající, kupující nebo i jiná osoba. Zmocnění se uděluje na základě plné moci ke konkrétnímu úkonu, která musí být úředně ověřena. Převod se provádí na registru vozidel na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. K převozu vozidla je nutné doložit přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel (je možné vyplnit až na úřadě), kupní smlouvu, velký technický průkaz, malý technický průkaz, doklady totožnosti, případně ověřenou plnou moc protistrany, protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší 30 dní a zelenou kartu jako doklad o zákonném pojištění vozidla (povinném ručení). Za převod vozidla si připravte 800 Kč, pokud nemáte v kupní smlouvě výslovně upraveno, že tento poplatek hradí kupující, je povinen jej uhradit prodávající. 

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ