Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak na převod družstevního bytu?

Jste vlastníkem družstevního bytu, resp. podílu a chcete jej převést? Nebo naopak přemýšlíte o tom, že si na sebe necháte družstevní podíl napsat? Tady je stručný návod, jak na to.

Co vlastně znamená ten družstevní byt?

Jedná se o byt v družstevním vlastnictví, nevlastní jej tedy fyzická osoba, ale družstvo a to jej pronajímá svým členům. Jedním ze specifik družstevního bytu je, že jej nelze prodat, protože není ve vlastnictví fyzické osoby, ale družstva. Možnost, jak tento byt přenechat někomu jinému je tedy jen taková, že dojde k převodu podílu v bytovém družstvu. Výhodou je skutečnost, že vzhledem k tomu, že se nemění samotný vlastník jednotky, není nutné měnit vlastnická práva v katastru nemovitostí

Jak na koupi družstevního bytu, resp. podílu?

Převod lze realizovat prostřednictvím uzavření smlouvy o převodu členského podílu v bytovém družstvu. Před samotným převodem družstevního bytu by se zájemce měl seznámit zejména se stanovami bytového družstva a také s nájemní smlouvou pro družstevní byt. 

Samotná smlouva o převodu členského podílu by pak měla alespoň obsahovat:

  • Vymezení smluvních stran převodce a nabyvatele
  • Specifikaci družstevního podílu včetně bytového družstva a spojeného práva užívání družstevního bytu
  • Vymezení kupní ceny za družstevní podíl
  • Závazek koupě družstevního podílu
  • Místo a datum podpisu smlouvy
  • Podpis

Kromě smlouvy je k převodu družstevního podílu třeba také souhlas družstva, který by však měl být jen formalitou, pokud nabyvatel splňuje obecné podmínky pro to, aby se stal členem, které jsou určeny ve stanovách družstva. Bytové družstvo nemůže zakázat, omezit ani vyloučit převod družstevního podílu. Často se ve stanovách můžeme setkat s omezením převodu pouze na fyzickou osobu.

K převodu práv k družstevnímu bytu se vztahuje také poplatek za převod, jenž nemá určenou jednotnou sazbu a každé bytové družstvo si cenu určuje samo. Kromě toho je dobré si dát pozor na dluhy a nesplacenou anuitu, protože koupě družstevního bytu znamená i přechod dluhů převodce vůči bytovému družstvu. Již zmíněná anuita pak obvykle znamená splátku úvěru bytového družstva k výstavbě nebo rekonstrukci bytového domu. Družstvo tento úvěr splácí prostřednictvím svých členů, kteří postupně ve splátkách odvádějí stanovenou částku.

Dále je užitečné vědět, že k účinnosti smlouvy o převodu členského podílu dochází až k okamžiku jejího doručení družstvu, a ne k okamžiku jejího uzavření. Uzavřenou smlouvu je nutno družstvu předložit a nový nabyvatel pak jen uzavře s družstvem příslušnou nájemní smlouvu, čímž je převod hotový.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ