Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak sepsat darovací smlouvu?

Dárce darovací smlouvou bezplatně převede vlastnické právo k věci nebo se zaváže obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví. Vzhledem k tomu, že je darovací smlouva bezplatným převedením vlastnického práva k věci, vzniká zde jednostranný zisk obdarované. Přestože vzniká z darovací smlouvy jednostranný zisk u obdarovaného, jedná se o dvoustranný závazek. V darovací smlouvě se dárce zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k věci a obdarovaný se zavazuje dar přijmout. 

Je důležité si uvědomit, že ne vždy se jedná o dar z hlediska občanského zákoníku, tzv. plnění z pouhé společenské úsluhy darováním není. V daném případě se může jednat např. o dárky menší hodnoty k Vánocům nebo narozeninám. Skutečnost zda se jedná či nejedná o dar dle občanského zákoníku má důsledky především pro situace odvolání či vrácení daru.

Náležitosti darovací smlouvy upravuje ustanovení § 2055 a následující občanského zákoníku. Písemná forma není u darovací smlouvy vyžadována vždy, ale jen v případě, že je darována věc, která je zapsaná do veřejného seznamu. Veřejným seznam je např. katastr nemovitostí, rejstřík ochranných známek, patentový rejstřík atd. Přesto je vhodné, aby darovací smlouva byla písemná i v jiných případech, a to především pro právní jistotu. Pokud přesto nebude darovací smlouva uzavřena písemně, je možné vyhotovit alespoň písemné potvrzení o darování.

Předtím než se rozhodnete darovací smlouvu podepsat, řádně si jako dárce promyslete, zda opravdu chcete věc převést, odvolání daru má totiž jasné podmínky a je dle českého práva možné jen ve dvou případech – nevděk obdarovaného, nouze dárce.

Darovací smlouva na nemovitost

Takováto darovací smlouva musí být písemná a měla by obsahovat tyto náležitosti

S ohledem na to, že vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí je podmíněn předložením řádně sepsané písemné smlouvy, je důležité při jejím sepsání být pečliví a pokud si nejste jisti, bude lepší se obrátit na advokáta nebo notáře.

V případě, že nemovitostí bude byt v panelovém domě nebo bytovce, je zvláště důležitá přesná identifikace bytu.

Darovací smlouva na finanční hotovost

 Obsah darovací smlouvy na finanční hotovost se příliš neliší od darovací smlouvy na nemovitost. Je zde důležitá především identifikace smluvních stran, celková darovaná částka a číslo účtu.

Pokud se chystáte darovací smlouvu uzavřít, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář a my Vám připravíme darovací smlouvu na míru Vašim představám.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ