Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak změnit trvalý pobyt

Změna trvalého pobytu je proces, který může nastat z různých důvodů, jako je změna bydliště, zaměstnání nebo studium. Pokud žijete v České republice a plánujete změnit své trvalé bydliště, je důležité znát postup, který je třeba dodržet. Následující článek Vám poskytne přehled o tom, jak postupovat při změně trvalého pobytu.

Pokud budete chtít změnit své trvalé bydliště, musíte zajít do oddělení evidence obyvatel na úřadě obce, města či městské části, kam se přihlašujete k trvalému pobytu. Zde vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Bude třeba, abyste s sebou měli doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas či řidičský průkaz) a také doklad o tom, že máte nějaký vztah k nemovitosti, ke které si přihlašujete trvalé bydliště. V případě, že jste přímo vlastník nemovitosti a údaje jsou zapsány v katastru nemovitostí, nemusíte nic dokládat a úřad si tyto údaje ověří sám. Pro jistotu si s sebou můžete vzít výpis z katastru nemovitostí, popřípadě kupní smlouvu k nemovitosti, abyste se vyhnuli případným neshodám. Pokud nemovitost nevlastníte, budete muset doložit, že jste oprávnění nemovitost užívat, proto si s sebou vezměte nájemní smlouvu, popřípadě úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu

Po vyplnění Přihlašovacího lístku Vám úředník vydá Potvrzení o změně místa trvalého pobytu a ustřihne Vám roh občanského průkazu. Toto potvrzení včetně ustřiženého občanského průkazu budete muset nosit u sebe, dokud nedostanete nový občanský průkaz již s novou adresou trvalého pobytu. Za celý tento proces zaplatíte poplatek 50 Kč. Pokud se však jedná o osobu mladší 15 let, je změna trvalého pobytu zdarma. 

Změnu trvalého pobytu můžete také zažádat za jinou osobu. Pokud měníte trvalé bydliště jako zákonný zástupce u nezletilého dítěte, musíte na úřadě doložit rodný list dítěte a občanský průkaz, pokud ho vlastní. V případě, že žádáte o změnu za jinou osobu, bude třeba doložit k již výše zmíněnému i zvláštní plnou moc s úředně ověřenými podpisy. 

Po ohlášení změny trvalého bydliště ještě budete muset zažádat o výměnu občanského průkazu. Ustřižený občanský průkaz bude v platnosti ještě 45 dnů od ohlášení změny trvalého bydliště a následně máte 15 dnů, abyste zažádali o nový občanský průkaz, tedy na vyřízení této žádosti máte celkem 60 kalendářních dnů. 

O nový občanský průkaz můžete zažádat na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností. Zde opět bude potřeba prokázat totožnost, dále s Vámi úředník vyplní žádost, pořídí fotografii a otisky prstů, proto bude potřeba Vaše fyzická přítomnost. Nový občanský průkaz si budeme moci vyzvednout do 30 dnů na stejném úřadě. Celá výměna občanského průkazu po změně trvalého bydliště je zdarma. Pokud byste si však přáli vyzvednout průkaz na jiném úřadě, musíte to uvést v žádosti a zaplatíte za to poplatek 100 Kč. Popřípadě pokud potřebujete průkaz v kratší době než 30 dnů, můžete si zažádat o nový průkaz do 24 hodin, který si vyzvednete na ministerstvu vnitra a zaplatíte poplatek 1000 Kč. Nebo Vám průkaz mohou vystavit do 5 pracovních dnů, který se opět vyzvedává na ministerstvu vnitra a zaplatíte poplatek 500 Kč. 

Změna trvalého pobytu není nic složitého a nic, čeho byste se měli bát. Pokud se však cítíte nejistí nebo se nacházíte v komplikované situaci, nebojte se obrátit na náš kolektiv advokátů, kteří Vám ochotně se vším pomohou.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ