Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Nelze sankciovat cyklistu, který jede na silnici vedle cyklostezky

Když se M. A., mladý cyklista, ocitl v právním sporu kvůli sérii drobných přestupků na silnici, jeho příběh se zdál být dalším z řady obyčejných dopravních případů. Avšak rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které následovalo, odhalilo zajímavé právní nuance a zdůraznilo význam precizního právního výkladu.

M. A. byl původně obviněn z několika přestupků spojených s jízdou na horském kole v obci Vrbno pod Pradědem. Tato obvinění zahrnovala jízdu na nesprávném místě silnice, používání chodníku, nepřiměřené předjíždění a nezastavení po drobné dopravní nehodě. Za tyto činy mu byla udělena pokuta 5.000 Kč a za náklady řízení 1.000 Kč. Klíčovou otázkou se stala povinnost cyklistů využívat vyhrazených stezek pro cyklisty a chodce.

Po odvolání M. A. proti původnímu rozhodnutí se případ dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu. Soud pečlivě zkoumal všechny aspekty případu, včetně zákonných náležitostí kasační stížnosti. Soudní přezkum odhalil, že v původním rozhodnutí se nacházely právní chyby, což vedlo k jeho zrušení a vrácení případu k dalšímu řízení.

Nejzajímavější částí případu bylo posouzení povinnosti cyklistů využívat cyklistických stezek. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že zákon o silničním provozu neklade na cyklisty povinnost omezeného užívání pouze stezek určených cyklisty. Cyklisté disponují všemi právy a povinnostmi, které platí pro ostatní účastníky silničního provozu. Podle ustanovení § 57 odst. 6 zákona o silničním provozu jsou cyklisté a chodci považováni za rovnocenné uživatele stezek vyhrazených pro jejich užívání, pokud není explicitně zakázáno dopravní značkou “Zákaz vjezdu jízdních kol”. Cyklisté tak mají právo rozhodnout se na základě konkrétních podmínek a okolností, jestli užijí silnici nebo cyklostezku. Soud totiž zdůraznil, že využívání stezek vyhrazených pro chodce a cyklisty může být spojeno i s určitými riziky, zejména v oblastech s vysokou frekvencí provozu, kde hrozí možnost kolizí mezi chodci a cyklisty, a to i na stezkách označených jako dělené. Z tohoto důvodu je rozumné umožnit cyklistovi flexibilitu a rozhodnout se, zda zvolí stezku určenou pro chodce a cyklisty nebo silnici, v závislosti na konkrétních místních podmínkách, aktuálním stavu komunikace, hustotě provozu, rychlosti jízdy a dalších proměnných.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu nejen zrušil původní rozhodnutí, ale také poukázal na důležitost spravedlivého a přesného právního posouzení. Soud rovněž přikázal žalovanému, tedy Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, zaplatit M. A. náklady na řízení ve výši 24.456 Kč.

Tento případ ukazuje, že i zdánlivě malé přestupky mohou vyvolat významné právní diskuse a mít dalekosáhlé důsledky pro občanská práva a svobody. Je to příběh, který připomíná, že v právu, stejně jako na silnici, je důležité vidět širší kontext a hledat spravedlnost nad rámec černobílého výkladu pravidel.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ