Skip to content

DOTAZ: Dobrý den, jsem vlastníkem pozemku. Zažádal jsem si o stavební povolení, ale vyřízení trvalo dlouho, proto jsem začal stavět bez povolení. Stavbu nyní dokončuji, ale úřad mi dělá problémy a hrozí, že stavbu zbourá. Má úřad právo dát stavební firmě pokyn ke zbourání stavby? Jak se mohu bránit?

Co je nepovolená stavba?

V tomto případě jde o stavbu označovanou také jako stavba nepovolená, tzv. „černá stavba“. Jde o stavbu, která byla provedena bez příslušného povolení vyžadovaného stavebním zákonem. Od černé, tj. nepovolené stavby je nutné odlišovat stavbu neoprávněnou, což je stavba zřízená bez oprávnění na cizím pozemku. Pokud stavební úřad zjistí, ať už na základě vlastního šetření nebo na základě upozornění kohokoliv jiného, že je stavba prováděna bez příslušného povolení, musí z moci úřední zahájit řízení o odstranění stavby.

Kdo rozhoduje o řízení nepovolené stavby?

Ve kterých případech je vždy nutno toto řízení zahájit stanovuje § 129 stavebního zákona (například když stavba svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstraní závadný stav stavby).

Co bude následovat?

Pokud stavební úřad nepovolenou stavbu odhalí, může vás okamžitě vyzvat k zastavení stavebních prací, případně pokračování ve stavbě zakázat rozhodnutím. Za samotné provádění stavby bez povolení či ohlášení může trestat pokutami, stejně jako za neuposlechnutí výše zmíněné výzvy. Z moci úřední může zahájit řízení o odstranění stavby.

Jak postupovat dále?

Zkuste si zažádat o dodatečné povolení, v takovém případě úřad přeruší řízení o odstranění stavby a zahájí řízení o vydání dodatečného povolení. Zahájené řízení o odstranění stavby se přeruší až do doby vyřízení žádosti o dodatečné povolení stavby. Bude-li stavba povolena, řízení o odstranění stavby se zastaví, v opačném případě se pokračuje v tomto řízení. Je-li nařízeno odstranit stavbu, znamená to, že nemáte na vybranou a máte povinnost odstranění stavby provést. Pokud však prokážete, že umístění a realizace stavby není v rozporu s veřejným zájmem, lze stavbu dodatečně povolit.

Pozor, černé stavby se zásadně nepromlčují, proto může být řízení o jejich odstranění zahájeno i po několika desetiletích.

Zajímá-li vás toto téma více, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR, a my Vám velice rádi se stavebním právem pomůžeme.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ