Skip to content

Stavební právo

ADVOKÁTI NA STAVEBNÍ PRÁVO

ADVOKÁTI NA STAVEBNÍ PRÁVO

Vyřízení stavebního povolení obnáší komunikaci s úřady, organizacemi a sousedy, shánění souhlasů a zejména kladných stanovisek. Tento proces může pro spoustu lidí znamenat velkou ztrátu času. Pokud chcete tento čas ušetřit, pak nás kontaktujte a naše advokátní kancelář CIKR pro Vás stavební povolení vyřídí. S dotčenými úřady projednáme Váš stavební záměr a zjistíme, jaké jsou na předmětném pozemku možnosti výstavby. Zajistíme pro Vás veškeré potřebné podklady – od dokumentace vyžadované stavebním úřadem po souhlas či stanovisko příslušného orgánu. Následně za Vás vyplníme a podáme potřebné žádosti a zajistíme plynulý proces jejich vyřízení. Jsme také připraveni jednat se správce dotčených inženýrských sítí o napojení Vaší nemovitosti. Zkrátka veškeré právní kroky nezbytné k úspěšné a bezproblémové realizaci Vaší stavby.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

Chystáte se realizovat stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti a chcete předejít zbytečným rizikům? Základem je kvalitně zpracovaná smlouva o dílo, kterou uzavírá stavebník – investor na straně jedné, se zhotovitelem na straně druhé. Většině sporů, které by mohly v budoucnu při realizaci stavby či rekonstrukce vzniknout, lze předejít již ve fázi, kdy se jedná se zhotovitelem o návrhu smlouvy o dílo. Jste-li stavebník, developer či investor, projednáme s Vámi návrhy smluv a vypracujeme Vám veškerou smluvní dokumentaci. Vyhotovíme pro Vás také smlouvy s projektanty, architekty či stavebním dozorem. Budeme Vás zastupovat ve stavebním řízení či v případném soudním sporu. V případě zjištění jakékoliv vady na stavbě ji budeme reklamovat nebo uplatňovat náhradu škody. Neváhejte nás proto kontaktovat, jelikož investovat do služeb advokáta již ve fázi přípravy výstavby se vyplatí a vyhnete se tak sporným situacím, které by mohly později nastat.

Stavební právo patří v praxi k frekventovaným oblastem práva, která zasahují do běžného života občanů. Důležitá je zejména orientace v zákoně stavebním a v dalších právních předpisech, mezi které patří zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o státní památkové péči a další. Naše kancelář pravidelně sleduje veškeré legislativní novinky v této oblasti, abyste Vy nezůstali pozadu.

Zkrácené stavební řízení je postup, ve kterém stavebník uzavírá smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby s autorizovaným inspektorem. Autorizovaný inspektor není správním orgánem, ale osobou nezávislou, která je oprávněna vydávat certifikát, který osvědčuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky a stavbu lze provést. Stavebník tento certifikát spolu s ostatními nezbytnými dokumenty předloží stavebnímu úřadu a oznámí stavbu. Dále je na stavebním úřadě po dobu 30 dnů vyvěšena informace se stavebním záměrem a všichni účastníci řízení mohou do předložených dokumentů nahlédnout. Neuplatní-li účastníci k tomuto záměru své námitky či výhrady dotčenému orgánu, má stavebník správo stavbu provést 31. den po vyvěšení záměru. Pokud jsou námitky stavebnímu úřadu podány, je věc do 15 dnů předložena k rozhodnutí orgánu odvolacímu. Právo provést stavbu platí po dobu dvou let, kdy po uplynutí této lhůty máte možnost požádat stavební úřad o její prodloužení.

 

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

Chystáte se realizovat stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti a chcete předejít zbytečným rizikům? Základem je kvalitně zpracovaná smlouva o dílo, kterou uzavírá stavebník – investor na straně jedné, se zhotovitelem na straně druhé. Většině sporů, které by mohly v budoucnu při realizaci stavby či rekonstrukce vzniknout, lze předejít již ve fázi, kdy se jedná se zhotovitelem o návrhu smlouvy o dílo. Jste-li stavebník, developer či investor, projednáme s Vámi návrhy smluv a vypracujeme Vám veškerou smluvní dokumentaci. Vyhotovíme pro Vás také smlouvy s projektanty, architekty či stavebním dozorem. Budeme Vás zastupovat ve stavebním řízení či v případném soudním sporu. V případě zjištění jakékoliv vady na stavbě ji budeme reklamovat nebo uplatňovat náhradu škody. Neváhejte nás proto kontaktovat, jelikož investovat do služeb advokáta již ve fázi přípravy výstavby se vyplatí a vyhnete se tak sporným situacím, které by mohly později nastat.

Stavební právo patří v praxi k frekventovaným oblastem práva, která zasahují do běžného života občanů. Důležitá je zejména orientace v zákoně stavebním a v dalších právních předpisech, mezi které patří zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o státní památkové péči a další. Naše kancelář pravidelně sleduje veškeré legislativní novinky v této oblasti, abyste Vy nezůstali pozadu.

Zkrácené stavební řízení je postup, ve kterém stavebník uzavírá smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby s autorizovaným inspektorem. Autorizovaný inspektor není správním orgánem, ale osobou nezávislou, která je oprávněna vydávat certifikát, který osvědčuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky a stavbu lze provést. Stavebník tento certifikát spolu s ostatními nezbytnými dokumenty předloží stavebnímu úřadu a oznámí stavbu. Dále je na stavebním úřadě po dobu 30 dnů vyvěšena informace se stavebním záměrem a všichni účastníci řízení mohou do předložených dokumentů nahlédnout. Neuplatní-li účastníci k tomuto záměru své námitky či výhrady dotčenému orgánu, má stavebník správo stavbu provést 31. den po vyvěšení záměru. Pokud jsou námitky stavebnímu úřadu podány, je věc do 15 dnů předložena k rozhodnutí orgánu odvolacímu. Právo provést stavbu platí po dobu dvou let, kdy po uplynutí této lhůty máte možnost požádat stavební úřad o její prodloužení.

 

Další služby v oblasti stavebního práva

5
vyřízení stavebního povolení

STAVEBNÍ PRÁVO

STAVEBNÍ PRÁVO

Klienty zastupujeme a poradenství nabízíme i ve věcech výstavby v souvislosti s posouzením vlivu na životní prostředí – EIA, či při posuzování ekologických zátěží a zabýváme se také problematikou vyvlastnění dle stavebního zákona.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Tomáš Pospíšil

tomas.pospisil@cikr.cz