Skip to content

Stavební právo

ADVOKÁTI NA STAVEBNÍ PRÁVO

ADVOKÁTI NA STAVEBNÍ PRÁVO

Vyřízení stavebního povolení obnáší komunikaci s úřady, organizacemi a sousedy, shánění souhlasů a zejména kladných stanovisek. Tento proces může pro spoustu lidí znamenat velkou ztrátu času. Pokud chcete tento čas ušetřit, pak nás kontaktujte a naše advokátní kancelář CIKR pro Vás stavební povolení vyřídí. S dotčenými úřady projednáme Váš stavební záměr a zjistíme, jaké jsou na předmětném pozemku možnosti výstavby. Zajistíme pro Vás veškeré potřebné podklady – od dokumentace vyžadované stavebním úřadem po souhlas či stanovisko příslušného orgánu. Následně za Vás vyplníme a podáme potřebné žádosti a zajistíme plynulý proces jejich vyřízení. Jsme také připraveni jednat se správce dotčených inženýrských sítí o napojení Vaší nemovitosti. Zkrátka veškeré právní kroky nezbytné k úspěšné a bezproblémové realizaci Vaší stavby.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

Chystáte se realizovat stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti a chcete předejít zbytečným rizikům? Základem je kvalitně zpracovaná smlouva o dílo, kterou uzavírá stavebník – investor na straně jedné, se zhotovitelem na straně druhé. Většině sporů, které by mohly v budoucnu při realizaci stavby či rekonstrukce vzniknout, lze předejít již ve fázi, kdy se jedná se zhotovitelem o návrhu smlouvy o dílo. Jste-li stavebník, developer či investor, projednáme s Vámi návrhy smluv a vypracujeme Vám veškerou smluvní dokumentaci. Vyhotovíme pro Vás také smlouvy s projektanty, architekty či stavebním dozorem. Budeme Vás zastupovat ve stavebním řízení či v případném soudním sporu. V případě zjištění jakékoliv vady na stavbě ji budeme reklamovat nebo uplatňovat náhradu škody. Neváhejte nás proto kontaktovat, jelikož investovat do služeb advokáta již ve fázi přípravy výstavby se vyplatí a vyhnete se tak sporným situacím, které by mohly později nastat.

Stavební právo patří v praxi k frekventovaným oblastem práva, která zasahují do běžného života občanů. Důležitá je zejména orientace v zákoně stavebním a v dalších právních předpisech, mezi které patří zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o státní památkové péči a další. Naše kancelář pravidelně sleduje veškeré legislativní novinky v této oblasti, abyste Vy nezůstali pozadu.

Zkrácené stavební řízení je postup, ve kterém stavebník uzavírá smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby s autorizovaným inspektorem. Autorizovaný inspektor není správním orgánem, ale osobou nezávislou, která je oprávněna vydávat certifikát, který osvědčuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky a stavbu lze provést. Stavebník tento certifikát spolu s ostatními nezbytnými dokumenty předloží stavebnímu úřadu a oznámí stavbu. Dále je na stavebním úřadě po dobu 30 dnů vyvěšena informace se stavebním záměrem a všichni účastníci řízení mohou do předložených dokumentů nahlédnout. Neuplatní-li účastníci k tomuto záměru své námitky či výhrady dotčenému orgánu, má stavebník správo stavbu provést 31. den po vyvěšení záměru. Pokud jsou námitky stavebnímu úřadu podány, je věc do 15 dnů předložena k rozhodnutí orgánu odvolacímu. Právo provést stavbu platí po dobu dvou let, kdy po uplynutí této lhůty máte možnost požádat stavební úřad o její prodloužení.

 

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

Chystáte se realizovat stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti a chcete předejít zbytečným rizikům? Základem je kvalitně zpracovaná smlouva o dílo, kterou uzavírá stavebník – investor na straně jedné, se zhotovitelem na straně druhé. Většině sporů, které by mohly v budoucnu při realizaci stavby či rekonstrukce vzniknout, lze předejít již ve fázi, kdy se jedná se zhotovitelem o návrhu smlouvy o dílo. Jste-li stavebník, developer či investor, projednáme s Vámi návrhy smluv a vypracujeme Vám veškerou smluvní dokumentaci. Vyhotovíme pro Vás také smlouvy s projektanty, architekty či stavebním dozorem. Budeme Vás zastupovat ve stavebním řízení či v případném soudním sporu. V případě zjištění jakékoliv vady na stavbě ji budeme reklamovat nebo uplatňovat náhradu škody. Neváhejte nás proto kontaktovat, jelikož investovat do služeb advokáta již ve fázi přípravy výstavby se vyplatí a vyhnete se tak sporným situacím, které by mohly později nastat.

Stavební právo patří v praxi k frekventovaným oblastem práva, která zasahují do běžného života občanů. Důležitá je zejména orientace v zákoně stavebním a v dalších právních předpisech, mezi které patří zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o státní památkové péči a další. Naše kancelář pravidelně sleduje veškeré legislativní novinky v této oblasti, abyste Vy nezůstali pozadu.

Zkrácené stavební řízení je postup, ve kterém stavebník uzavírá smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby s autorizovaným inspektorem. Autorizovaný inspektor není správním orgánem, ale osobou nezávislou, která je oprávněna vydávat certifikát, který osvědčuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky a stavbu lze provést. Stavebník tento certifikát spolu s ostatními nezbytnými dokumenty předloží stavebnímu úřadu a oznámí stavbu. Dále je na stavebním úřadě po dobu 30 dnů vyvěšena informace se stavebním záměrem a všichni účastníci řízení mohou do předložených dokumentů nahlédnout. Neuplatní-li účastníci k tomuto záměru své námitky či výhrady dotčenému orgánu, má stavebník správo stavbu provést 31. den po vyvěšení záměru. Pokud jsou námitky stavebnímu úřadu podány, je věc do 15 dnů předložena k rozhodnutí orgánu odvolacímu. Právo provést stavbu platí po dobu dvou let, kdy po uplynutí této lhůty máte možnost požádat stavební úřad o její prodloužení.

 

Další služby v oblasti stavebního práva

5
vyřízení stavebního povolení

STAVEBNÍ PRÁVO

STAVEBNÍ PRÁVO

Klienty zastupujeme a poradenství nabízíme i ve věcech výstavby v souvislosti s posouzením vlivu na životní prostředí – EIA, či při posuzování ekologických zátěží a zabýváme se také problematikou vyvlastnění dle stavebního zákona.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Tomáš Pospíšil

tomas.pospisil@cikr.cz