Skip to content

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Právo životního prostředí – jedna z mnoha právnických služeb, které naše advokátní kancelář nabízí – je odvětví, které každým dalším rokem nabírá na důležitosti a objemu materie. Tuto oblast regulují stále přísnější normy národní, evropské i mezinárodní úrovně, za porušení kterých se často udělují pokuty pohybující se ve výši milionů. Našim klientům radíme zejména v otázkách souvisejících s hodnocením vlivů záměrů staveb na životní prostředí – EIA a s problematikou týkající se integrovaného povolení – IPPC.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

Potřebujete poradit?

Neváhejte se obrátit na náš tým zkušených advokátů zabývajících se právem životního prostředí. Není to tak složité, jak se zdá.

EIA je studie, která se používá na vyhodnocení vlivů různých lidských činností, jako stavby, skládky a technologie, na životní prostředí. Základem EIA studie je možnost veřejnosti vznést k plánovanému projektu poznámky a námitky a zajistit, že problém bude objektivně posouzen. Občané tak mohou zabránit možným negativním dopadům a nenapravitelným škodám. V EIA studii je posuzován vliv plánovaného projektu na lidi, zvířata, rostliny, půdu, vodu, horniny, přírodní zdroje, kulturní památky, ekosystémy, ovzduší, krajinu a hmotný majetek. Existuje-li více variant projektu, je nutné provést posouzení všech variant. Proces EIA je uskutečněn vždy jako první, tedy dříve, než jsou povoleny záměry a je započato s vlastní realizací. EIA je vedena podle svého charakteru krajským úřadem nebo Ministerstvem životního prostředí. Jejím výsledkem je odborný podklad nezbytný k dalšímu řízení, nejčastěji územnímu a stavebnímu.

Každá společnost, zabývající se činností, která má dopad na životní prostředí (například výrobní podnik apod.), si pro svou činnost musela v minulosti opatřit celou řadu povolení. Na jedné straně to provozovatele zařízení zatěžovalo nadměrnou administrativou, na druhé straně ani na ochranu životního prostředí nebylo nahlíženo komplexně, ale pouze v rámci jednotlivých složkových předpisů. Tímto způsobem nebyl vyřešen například přenos znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. Proto byl přijat zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, jehož cílem bylo dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Vybraným záměrům a zařízením s nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí – tedy např. velkým průmyslovým podnikům – ukládá povinnost projít procesem tzv. „integrovaného povolení“. Toto řízení integruje a zároveň nahrazuje souhlasy a vyjádření vydávané podle jednotlivých předchozích zákonů. Příslušný krajský úřad, který řízení vede, jako výsledek řízení povolení vydá či nevydá. V případě, že jej vydá, zároveň stanoví závazné podmínky provozu zařízení.

Našim klientům radíme zejména v otázkách souvisejících s hodnocením vlivů záměrů staveb na životní prostředí a s problematikou týkající se integrovaného povolení, dále poskytujeme poradenství související s ochranou ovzduší a poradenství související s odpovědností za škody vzniklé na životním prostředí.

Potřebujete poradit?

Neváhejte se obrátit na náš tým zkušených advokátů zabývajících se právem životního prostředí. Není to tak složité, jak se zdá.

EIA je studie, která se používá na vyhodnocení vlivů různých lidských činností, jako stavby, skládky a technologie, na životní prostředí. Základem EIA studie je možnost veřejnosti vznést k plánovanému projektu poznámky a námitky a zajistit, že problém bude objektivně posouzen. Občané tak mohou zabránit možným negativním dopadům a nenapravitelným škodám. V EIA studii je posuzován vliv plánovaného projektu na lidi, zvířata, rostliny, půdu, vodu, horniny, přírodní zdroje, kulturní památky, ekosystémy, ovzduší, krajinu a hmotný majetek. Existuje-li více variant projektu, je nutné provést posouzení všech variant. Proces EIA je uskutečněn vždy jako první, tedy dříve, než jsou povoleny záměry a je započato s vlastní realizací. EIA je vedena podle svého charakteru krajským úřadem nebo Ministerstvem životního prostředí. Jejím výsledkem je odborný podklad nezbytný k dalšímu řízení, nejčastěji územnímu a stavebnímu.

Každá společnost, zabývající se činností, která má dopad na životní prostředí (například výrobní podnik apod.), si pro svou činnost musela v minulosti opatřit celou řadu povolení. Na jedné straně to provozovatele zařízení zatěžovalo nadměrnou administrativou, na druhé straně ani na ochranu životního prostředí nebylo nahlíženo komplexně, ale pouze v rámci jednotlivých složkových předpisů. Tímto způsobem nebyl vyřešen například přenos znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. Proto byl přijat zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, jehož cílem bylo dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Vybraným záměrům a zařízením s nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí – tedy např. velkým průmyslovým podnikům – ukládá povinnost projít procesem tzv. „integrovaného povolení“. Toto řízení integruje a zároveň nahrazuje souhlasy a vyjádření vydávané podle jednotlivých předchozích zákonů. Příslušný krajský úřad, který řízení vede, jako výsledek řízení povolení vydá či nevydá. V případě, že jej vydá, zároveň stanoví závazné podmínky provozu zařízení.

Našim klientům radíme zejména v otázkách souvisejících s hodnocením vlivů záměrů staveb na životní prostředí a s problematikou týkající se integrovaného povolení, dále poskytujeme poradenství související s ochranou ovzduší a poradenství související s odpovědností za škody vzniklé na životním prostředí.

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Věděli jste, že podle Evropské agentury pro životní prostředí je znečištění ovzduší prachovými částicemi v Evropě příčinou přibližně 467 000 předčasných úmrtí, z toho přibližně 12 000 v České republice.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Jana Daňková

jana.dankova@cikr.cz