Skip to content

Stavební povolení

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Stavební řízení je proces, který je veden za účelem vydání stavebního povolení. Jedná se o zvláštní druh správního řízení, které je vedeno před stavebním úřadem. V rámci řízení se stanovuje, za jakých podmínek (a jestli vůbec) bude možno uskutečnit daný stavební záměr. Stavebnímu řízení obvykle předchází řízení územní. V rámci územního řízení se posuzuje soulad stavby s územním plánem a dalšími obecnými požadavky na výstavbu. Pro zahájení samotného řízení je nutné, aby stavebník podal stavebnímu úřadu žádost o zahájení stavebního řízení. K žádosti musí přiložit projektovou dokumentaci a další nezbytné přílohy. Po zahájení řízení obvykle následuje ústní jednání, které je spojeno s místním šetřením. Toto je poslední moment v rámci řízení, kdy mohou účastníci (zejména sousedé) podat námitky. Celý proces je ideálně završen vydáním stavebního povolení, na jehož základě může započít stavba. Stavební řízení se v současné době pořád řídí režimem zákona č. 183/2006 Sb. Nový stavební zákon by měl nabýt účinnosti v plném rozsahu až 1. července 2023.

Jelikož je problematika stavebního řízení poměrně složitá, neváhejte se na naši advokátní kancelář CIKR obrátit s jakýmikoliv dotazy.

 

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

V České republice je bohužel stavební řízení známo svou zdlouhavostí. Délka stavebního řízení je však velice variabilní dle místa, kde chce stavebník stavět. Nejprve je nutno shromáždit kompletní projektovou dokumentaci a projít územním řízením. Tento proces trvá většinou několik měsíců. Pro samotné stavební řízení má úřad na rozhodnutí stanovenou lhůtu 60 dní v jednoduchých věcech a ve zvlášť složitých případech lhůtu 90 dní. Tato lhůta se však v praxi často nedodržuje a vydání povolení tedy může trvat i déle. Obecně lze říci, že celý proces získání stavebního povolení průměrně trvá 6-12 měsíců. Stavba pak musí začít být realizována do 2 let od vydání stavebního povolení.

V některých případech k uskutečnění stavebního záměru není potřeba stavební povolení, ale postačí pouze tzv. ohláška. Jedná se o jakousi jednodušší verzi stavebního povolení, díky které může stavba vzniknout o něco rychleji. Pouhé ohlášení stavebnímu úřadu postačí například v případě stavby rodinného domu s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím nebo u stavby opěrné zdi do výšky 1 metru, které hraničí s pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Kompletní výčet těchto stavebních záměrů lze nalézt v rámci § 104 zákona 183/2006 Sb. U staveb, které vyžadují závazné stanovisko ohledně jejího vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), je však ohlášení stavby vyloučeno, a je nezbytné projít klasickým stavebním řízením.

Stavební povolení je vyžadováno u všech ostatních stavebních záměrů, kromě těch, které vyžadují ohlášku a těch, které nevyžadují žádné povolení ani ohlášení.

Správní poplatky, které bude stavebník muset zaplatit za územní a správní řízení, můžeme nalézt v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Například za stavební povolení ke stavbě určené pro bydlení s více než třemi byty stavebník zaplatí částku 10 000 Kč. Celková cena za vyřízení stavebního povolení je však mnohem větší, neboť se s ním většinou pojí i další náklady (například honorář projektanta, geodetické měření, měření radonu atd.).

 

Vedle žádosti o stavební povolení je nutné přiložit povinné přílohy stanovené zákonem. Základní povinnou přílohou je projektová dokumentace. Ta musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu, významu a účelu stavby. Vedle projektové dokumentace je nutno přiložit souhlas vlastníka pozemku, pokud stavebník sám není vlastníkem. Dále je potřeba rozhodnutí z územního řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

 

pOTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete zastoupit ve stavebním řízení a mít jistotu, že Vás stavební úřad nebude vodit za nos? Neváhejte se nás kontaktovat.

 
 

 

V České republice je bohužel stavební řízení známo svou zdlouhavostí. Délka stavebního řízení je však velice variabilní dle místa, kde chce stavebník stavět. Nejprve je nutno shromáždit kompletní projektovou dokumentaci a projít územním řízením. Tento proces trvá většinou několik měsíců. Pro samotné stavební řízení má úřad na rozhodnutí stanovenou lhůtu 60 dní v jednoduchých věcech a ve zvlášť složitých případech lhůtu 90 dní. Tato lhůta se však v praxi často nedodržuje a vydání povolení tedy může trvat i déle. Obecně lze říci, že celý proces získání stavebního povolení průměrně trvá 6-12 měsíců. Stavba pak musí začít být realizována do 2 let od vydání stavebního povolení.

V některých případech k uskutečnění stavebního záměru není potřeba stavební povolení, ale postačí pouze tzv. ohláška. Jedná se o jakousi jednodušší verzi stavebního povolení, díky které může stavba vzniknout o něco rychleji. Pouhé ohlášení stavebnímu úřadu postačí například v případě stavby rodinného domu s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím nebo u stavby opěrné zdi do výšky 1 metru, které hraničí s pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Kompletní výčet těchto stavebních záměrů lze nalézt v rámci § 104 zákona 183/2006 Sb. U staveb, které vyžadují závazné stanovisko ohledně jejího vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), je však ohlášení stavby vyloučeno, a je nezbytné projít klasickým stavebním řízením.

Stavební povolení je vyžadováno u všech ostatních stavebních záměrů, kromě těch, které vyžadují ohlášku a těch, které nevyžadují žádné povolení ani ohlášení.

Správní poplatky, které bude stavebník muset zaplatit za územní a správní řízení, můžeme nalézt v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Například za stavební povolení ke stavbě určené pro bydlení s více než třemi byty stavebník zaplatí částku 10 000 Kč. Celková cena za vyřízení stavebního povolení je však mnohem větší, neboť se s ním většinou pojí i další náklady (například honorář projektanta, geodetické měření, měření radonu atd.).

 

Vedle žádosti o stavební povolení je nutné přiložit povinné přílohy stanovené zákonem. Základní povinnou přílohou je projektová dokumentace. Ta musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu, významu a účelu stavby. Vedle projektové dokumentace je nutno přiložit souhlas vlastníka pozemku, pokud stavebník sám není vlastníkem. Dále je potřeba rozhodnutí z územního řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

 

STAVEBNÍ PRÁVO

STAVEBNÍ PRÁVO

Klienty zastupujeme a poradenství nabízíme i ve věcech výstavby v souvislosti s posouzením vlivu na životní prostředí – EIA, či při posuzování ekologických zátěží a zabýváme se také problematikou vyvlastnění dle stavebního zákona.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Tomáš Pospíšil

tomas.pospisil@cikr.cz