Skip to content

Novela energetického zákona – ochrana spotřebitele před výrazným zdražováním cen energií

Poslanecká sněmovna dne 2. 6. 2022 schválila novelu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), kterým se nadále přispívá k posílení energetické bezpečnosti, a přináší zvýšenou ochranu spotřebitelů.

 

 Tato novela má přinést dvě hlavní změny.

 

První z těchto změn je úprava mířící na aktuální nedostatek plynu v souvislosti s válkou na Ukrajině. Novela má za cíl předejít riziku nedostatku plynu v zimním období a s tím souvisejícímu raketovému vzrůstu ceny za odběr plynu. Základním principem „Use it or lose it“ je pravidlo, že společnost, která si pronajímá kapacitu plynových zásobníků v České republice, bude muset tuto kapacitu využít, pokud o ni nechce přijít. Tento princip zamezí situaci prázdných zarezervovaných kapacit v plynových zásobnících, přičemž pokud společnost svoji zarezervovanou kapacitu nevyužívá, nabídne se volná kapacita jiným subjektům na trhu s plynem prostřednictvím aukce.

 

Druhou z těchto změn je zvýšená ochrana spotřebitele před nečekaným nárůstem cen spojených s aktuální situací na trhu s plynem.

 

Novela zavádí institut dodavatele poslední instance. Jedná se o dodavatele, jehož zákazníci jsou samotní spotřebitelé, nikoliv další zprostředkovatel energií. Dodavatel poslední instance má podle novely energetického zákona povinnost nabízet standartní tarify, pokud tento zákazník řádně a včas platil za odebírané energie. Novela též zavádí prostředky pro snížení administrativní zátěže pro dodavatele energií, čímž předchází nepříznivým situacím v oblasti odběru energie, do kterých se spotřebitel může dostat.

 

Další novinkou energetického zákona je snaha ochránit spotřebitele v případě, kdy dodavatel poslední instance není schopen své závazky včas splnit. V případě problémů dodavatele poslední instance poskytovat energie, Energetický regulační úřad rozhodnutím stanoví náhradního dodavatele poslední instance.

 

Novela v poslední řadě počítá i s možností státu zastropovat maximální ceny za energie dodavatele poslední instance, a dává spotřebitelům jistotu, že ceny za odebírané energie neskončí v astronomických výškách.

 

Tato novela byla projednávána zrychleným postupem ve stavu legislativní nouze, který má zajistit, aby zákon byl projednán i v senátu včas, přičemž plánovaná účinnost tohoto zákona je stanovena na den jeho vyhlášení. Vláda nepočítá s žádnými komplikacemi se schválením a podepsáním novely energetického zákona.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ