Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela nařízení Vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky

O co se jedná?

Vláda schválila novelu nařízení č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“). Tato novela nabude účinnosti dne 1. 9. 2024 a upraví tak maximální množství hodin, které budou financovány ze státního rozpočtu.

 

Důvod této novelizace

Návrh nařízení pro Vládu připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci racionalizačních opatření v oblasti rozpočtových úspor v resortu školství. V duchu těchto opatření dojde k úpravě přílohy č. 1 nařízení, jež obsahuje právě stanovení maximálního počtu hodin výuky pro základní i střední školy a konzervatoře, které budou financovány státem (tzv. PHmax). Jelikož tento PHmax se odvíjí kromě oboru vzdělávání také od průměrného počtu žáků na třídu, tato novela má též za cíl pomoci ustálit poměr žáků na jednoho učitele a zefektivnit tak výuku na příslušných školách.

 

Změní se též počet hodin s asistentem pedagoga?

Toto nařízení kromě limitu běžných vyučovacích hodin stanovuje též limit na státem financované hodiny výuku s asistentem pedagoga. Asistent pedagoga je v dnešní době už téměř nezbytnou součástí skoro každé třídy, jelikož pomáhá žákům lépe vnímat, a tedy i pochopit probíranou látku. V případě, že by tyto hodiny byly omezeny, mohlo by to mít neblahý vliv na rizikové skupiny – žáky, kteří trpí některou ze široké palety poruch autistického spektra (jako je například ADHD, ADD a další). Tyto limity jsou pak podrobně upraveny v příloze č. 2 nařízení. Podle zatím dostupných informací by se však změna měla dotknout pouze první přílohy, a tudíž by maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga měl zůstat, alespoň prozatím, nezměněn.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ