Skip to content

Řidič, který způsobil dopravní nehodu, za ni odpovídá pouze subjektivně, tedy jen v případě, že nehodu opravdu zaviní.

Řidič, který nehodu způsobil, je zpravidla povinen nahradit škodu. Nároky lze potom uplatňovat i v rámci trestního nebo přestupkového řízení. Narozdíl od provozovatele však řidič odpovídá pouze za zaviněné porušení pravidel silničního provozu. To znamená, že se vůči němu nelze domáhat náhrady škody, pokud např. k nehodě došlo v důsledku nepředvídatelné technické závady na vozidle.

Řidič se může odpovědnosti zprostit – potom ji nese vlastník či provozovatel vozidla. Odpovědnost provozovatele je výrazně širší než v případě řidiče, protože musí nahradit veškerou škodu způsobenou při provozu vozidla, tj. nejenom škodu způsobenou porušením pravidel silničního provozu, ale i škodu, ke které došlo např. z důvodu nepředvídatelné technické závady na vozidle.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ