Skip to content

ODŠKODNĚNÍ PO DOPRAVNÍ NEHODĚ

ODŠKODNĚNÍ PO DOPRAVNÍ NEHODĚ

ODŠKODNĚNÍ PO DOPRAVNÍ NEHODĚ

V případě, že Vám jiný řidič při dopravní nehodě způsobí zranění či škodu na vozidle, vzniká Vám celá řada nároků, které reflektují vzniklou majetkovou škodu či újmu na zdraví. Se vším Vám naše advokátní kancelář CIKR velice ráda pomůže.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Jaké odškodnění lze žádat

Jaké odškodnění lze žádat

V souvislosti s dopravní nehodou můžeme žádat o velké množství náhrad. Pro přehlednost je můžeme rozdělit do 3 kategorií, a to náhrady za újmu na zdraví způsobenou při dopravní nehodě, náhrady za nemajetkovou újmu pro případ smrti či zvlášť závažného ublížení na zdraví pro osoby blízké a náhrady za majetkovou škodu způsobenou dopravní nehodou.

Újma na zdraví

Oběti dopravních nehod, kterým byla způsobena újma na zdraví, mohou obvykle žádat o následující náhrady:

 • Bolestné
 • Ušlý výdělek
 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu
 • Ošetřovné a náklady spojené s léčením
 • Náklady cestovného za lékaři
 • Ztížení společenského uplatnění

Nemajetková újma sekundárních poškozených

Nejbližší příbuzní a osoby blízké mohou žádat o náhradu tzv. duševních útrap v případě, že dojde ke smrti či zvlášť závažnému ublížení na zdraví oběti dopravní nehody, která nehodu nezavinila. V souvislosti se smrtí oběti nehody je také možné požadovat náhradu nákladů pohřbu a náhradu nákladů na výživu pozůstalých, v případě ztráty živitele rodiny.

Majetkový újma

V poslední řadě máte nárok na náhradu majetkové škody v celém rozsahu. Poškozený dopravní nehodou má však právo žádat kromě náhrady nákladů na opravu poškozeného vozidla také náhradu nákladů za odtah nepojízdného vozidla, za zapůjčení náhradního vozidla, ale také úhradu věcí zničených při dopravní nehodě.

Potřebujete poradit?

Využijte právní služby našich zkušených advokátů a domluvte si schůzku. Věříme si natolik, že pokud bychom Vám odškodnění nevymohli, naše služby máte zdarma.

 
 

 

O odškodnění újmy na zdraví může žádat oběť dopravní nehody, která se nacházela ve vozidle, které bylo účastníkem dopravní nehody, tedy řidič nebo spolujezdec a dále také chodec nebo cyklista a další účastníci, kterým byla při nehodě způsobena újma na zdraví, pokud nehodu nezavinili. Pokud při dopravní nehodě dojde k úmrtí nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví oběti dopravní nehody, která nehodu nezavinila, mohou nejbližší příbuzní a osoby blízké žádat náhradu nemajetkové újmy, zejména pak duševní útrapy. Co se týká odškodnění za poškození vozidla, o toto žádá vlastník vozidla. Vlastník vozidla však může kromě náhrady nákladů na opravu poškozeného vozidla žádat také náhradu nákladů za odtah nepojízdného vozidla, za zapůjčení náhradního vozidla, ale také úhradu věcí zničených při dopravní nehodě.
Odškodnění po dopravní nehodě můžete požadovat u pojišťovny, kde je pojištěno vozidlo viníka. Nárok na odškodnění vzniká pouze při nezaviněné dopravní nehodě a plněno z tzv. povinného ručení viníka. Není tedy zapotřebí, aby měl poškozený sjednání vlastní úrazové či jiné pojištění.

Potřebujete poradit?

Využijte právní služby našich zkušených advokátů a domluvte si schůzku. Věříme si natolik, že pokud bychom Vám odškodnění nevymohli, naše služby máte zdarma.

 
 

 

V souvislosti s dopravní nehodou můžeme žádat o velké množství náhrad. Pro přehlednost je můžeme rozdělit do 3 kategorií, a to náhrady za újmu na zdraví způsobenou při dopravní nehodě, náhrady za nemajetkovou újmu pro případ smrti či zvlášť závažného ublížení na zdraví pro osoby blízké a náhrady za majetkovou škodu způsobenou dopravní nehodou.

Újma na zdraví

Oběti dopravních nehod, kterým byla způsobena újma na zdraví, mohou obvykle žádat o následující náhrady:

 • Bolestné
 • Ušlý výdělek
 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu
 • Ošetřovné a náklady spojené s léčením
 • Náklady cestovného za lékaři
 • Ztížení společenského uplatnění

Nemajetková újma sekundárních poškozených

Nejbližší příbuzní a osoby blízké mohou žádat o náhradu tzv. duševních útrap v případě, že dojde ke smrti či zvlášť závažnému ublížení na zdraví oběti dopravní nehody, která nehodu nezavinila. V souvislosti se smrtí oběti nehody je také možné požadovat náhradu nákladů pohřbu a náhradu nákladů na výživu pozůstalých, v případě ztráty živitele rodiny.

Majetkový újma

V poslední řadě máte nárok na náhradu majetkové škody v celém rozsahu. Poškozený dopravní nehodou má však právo žádat kromě náhrady nákladů na opravu poškozeného vozidla také náhradu nákladů za odtah nepojízdného vozidla, za zapůjčení náhradního vozidla, ale také úhradu věcí zničených při dopravní nehodě.

O odškodnění újmy na zdraví může žádat oběť dopravní nehody, která se nacházela ve vozidle, které bylo účastníkem dopravní nehody, tedy řidič nebo spolujezdec a dále také chodec nebo cyklista a další účastníci, kterým byla při nehodě způsobena újma na zdraví, pokud nehodu nezavinili. Pokud při dopravní nehodě dojde k úmrtí nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví oběti dopravní nehody, která nehodu nezavinila, mohou nejbližší příbuzní a osoby blízké žádat náhradu nemajetkové újmy, zejména pak duševní útrapy. Co se týká odškodnění za poškození vozidla, o toto žádá vlastník vozidla. Vlastník vozidla však může kromě náhrady nákladů na opravu poškozeného vozidla žádat také náhradu nákladů za odtah nepojízdného vozidla, za zapůjčení náhradního vozidla, ale také úhradu věcí zničených při dopravní nehodě.
Odškodnění po dopravní nehodě můžete požadovat u pojišťovny, kde je pojištěno vozidlo viníka. Nárok na odškodnění vzniká pouze při nezaviněné dopravní nehodě a plněno z tzv. povinného ručení viníka. Není tedy zapotřebí, aby měl poškozený sjednání vlastní úrazové či jiné pojištění.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás.

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

stepan.cipryn@cikr.cz