Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Postup na sepsání žaloby na dlužníka

Na začátku je nejlepší se s dlužníkem spojit písemně nebo telefonicky a vyzvat ke splácení dluhů. Dlužník může začít svůj dluh splácet, a tak se vyhnete celému soudnímu řízení. 

Také je dobré promyslet si, zda opravdu chcete, aby se případem zabýval soud. Soudu totiž musíte zaplatit poplatek, který se pohybuje okolo 5% z částky, kterou vymáháte. Pokud pro Vás soud bude úspěšný, tyto poplatky zaplatí dlužník. Dobré je si uvědomit, jestli máte dostatečné důkazy, abyste u soudu zvítězili.

Kdy podat žalobu

Žalobu podejte po tom, co na Vaši výzvu dlužník nereaguje a dluh nebyl do stanovené doby splacen. Pozor si ale musíte dát na promlčecí dobu, která je standardně 3 roky. Pokud tato doba uplyne, protistrana může vznést námitku a Váš případ bude ukončen. 

Jak podat žalobu

Důležité je vybrat místně a věcně příslušný soud. Místně příslušný se rozumí soud, v jehož obvodu obžalovaný bydlí. Věcná příslušnost je o trochu těžší. Věcnou příslušnost určuje zákon. Ve většině případů se jedná o soud okresní (v Praze se jedná o soudy obvodní a v Brně o Městský soud). Ovšem v případě cenných papírů se už bude jednat o krajské soudy (v Praze Městský soud). Poté je potřeba splnit obsah žaloby, žalobu poslat a uhradit poplatek.

Obsah žaloby

Podle zákona musí žaloba obsahovat určité náležitosti, těmi jsou:

  • správné označení soudu
  • kdo a na koho žalobu podává (jména věřitelů a dlužníků, včetně dat narození a bydliště)
  • označení důkazů
  • čeho se žaloba týká a návrh na rozhodnutí soudu
  • podpis a datum

 

V případě jakýchkoli dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ