Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Práce na home office

I na tak hrozné věci, jako je pandemie covidu-19, můžeme nalézt některá pozitiva. Jelikož v období pandemie zaměstnanci neměli možnost vykonávat své zaměstnání na svém obvyklém pracovišti, byli zaměstnavatelé nuceni se na tuto nenadálou situaci nějakým způsobem adaptovat. Plošně se tedy začala uplatňovat tzv. práce na dálku neboli „home office“. Tento typ výkonu práce spočívá v tom, že zaměstnanec plní své pracovní úkoly ve své pracovní době z pohodlí domova, přičemž komunikace se zaměstnavatelem většinou probíhá prostřednictvím internetového připojení.

Pandemie covidu-19 je sice v současné době do značné míry minulostí, ale fenomén home office zůstal v českém pracovním prostředí stále velice populární. Mnoho zaměstnanců si zvyklo na flexibilitu, kterou práce z domova přináší. Zaměstnanec si totiž v této formě pracovního poměru plně rozhoduje o svém pracovním prostředí, do značné míry ovlivňuje svou pracovní dobu a šetří vysoké prostředky, které bývají spojeny s výkonem pracovních povinností na klasickém pracovišti (typicky náklady na dopravu atp.). Z práce na home office však benefitují i zaměstnavatelé. Ušetří si totiž obvyklé náklady na nájem, energie a vybavení pracovních prostor. Zaměstnavatelé také často zjistili, že zaměstnanci jsou ve svém domácím prostředí mnohem produktivnější než v prostředí sterilních kanceláří. Nevýhody home office spočívají však mimo jiné například v tom, že tato forma výkonu práce samozřejmě není vhodná pro všechny typy zaměstnání, neboť spoustu zaměstnání nelze fakticky vykonávat tímto způsobem. Nevýhodou je také narušení klasických sociálních vazeb na pracovišti.

Na základě zvýšené popularity tohoto institutu se již dlouho diskutuje o jeho pevném zakotvení do právního řádu. V současné době vláda schválila návrh novely zákoníku práce, která kromě změn v oblasti práce na dohody má stanovit jasná pravidla pro právě práci na home office. Dohoda o práci na dálku bude muset být sjednána písemně. Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dojde ke sjednání výše paušální platby, skrze kterou bude zaměstnavatel pokrývat zaměstnancovy náklady na práci na dálku. Těmito náklady se rozumí hlavně spotřebovaná elektřina, teplo, voda atp. Rodiče s dětmi do devíti let mají mít nově právo zaměstnavatele žádat o možnost výkonu práce na dálku. V případě, kdy zaměstnavatel nebude ochoten této žádosti vyhovět, bude povinen zamítnutí žádosti písemně odůvodnit. Práci na dálku bude také zaměstnavatel mít možnost nařídit (typicky za situace krajní nouze jako například epidemie).

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ