Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Řidičský průkaz od 17 let a řidičský průkaz na zkoušku

Ministerstvo dopravy připravuje novelu zákona o silničním provozu, kterou se snaží navázat na moderní trendy v oblasti systému vzdělávání nových řidičů, ale též reagovat na nepříznivé statistiky v oblasti přestupků páchaných za volantem. Změny by měly začít platit od roku 2024.

 

Řidičský průkaz od 17 let

 

Podle připravované novely zákona o silničním provozu by nově už sedmnáctileté osoby s řádně ukončenou autoškolou mohli řídit osobní automobily. Tito řidiči by však mohli řídit automobil pouze pod dohledem zkušených šoférů. Otázka, kdo by byl „zkušeným šoférem“ zatím není vyjasněna, ale parametry by měly být nastaveny tak, aby právě zkušenými šoféry byli rodiče. Mezi plánované parametry pro mentory pro sedmnáctileté patří věk, doba, jakou mají řidičské oprávnění nebo nerizikovost řidiče v rámci bodového systému.

 

Při vyhotovování tohoto institutu se legislativci inspirovali zejména úpravou Německa, Rakouska či Velké Británie.

 

Dopravní odborníci jsou však v této oblasti poměrně opatrní. Zůstává pro ně nezodpovězenou otázkou, zdali je člověk v 17 letech už dostatečně psychologicky a sociálně vyzrálý pro řízení dopravního prostředku.

 

Řidičský průkaz na zkoušku

 

Dalším novým institutem, se kterým počítá novela zákona o silničním provozu je zavedení tzv. řidičského průkazu na zkoušku. Ten se bude týkat všech věkových kategorií nových řidičů, a to v rozsahu prvních dvou let praxe. Hlavní změna spočívá v tom, že když řidič s průkazem na zkoušku spáchá závažný přestupek a tím dosáhne šesti trestných bodů v rámci bodového systému řidičů, musel by absolvovat speciální školení a tzv. evaluační jízdu. Cílem řidičského průkazu na zkoušku je výchova řidičů ohledně vzniku dopravních nehod jejich předcházení.

 

Pokuty za přestupky

 

Co se týče přestupků páchaných řidiči, Ministerstvo dopravy plánuje rapidní zvýšení sazeb u závažnějších přestupků, a to někdy až pětinásobně, avšak u mírnějších přestupků, jako například porušení zákazu stání a zastavení, zapomenutí dokladů či špatného parkování, plánuje snížení sazeb. Společně se změnou sazeb za přestupky má být revidován a zjednodušen též bodový systém, kdy dojde ke snížení z pěti sazeb na tři.

 

Ministerstvo dopravy též plánuje zvýšení doby zákazu řízení z 12 měsíců na 18 měsíců za jízdu pod vlivem alkoholu nebo při výrazném překročení rychlosti. Za odmítnutí testu na alkohol nově bude hrozit pokuta ve výši až 75.000,- Kč a až tříletý trest zákazu řízení.

 

Novela zákona o silničním provozu je však na samém začátku legislativního procesu v připomínkovém řízení, a tedy finální podoba novely se může stále výrazně měnit.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ