Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Školení členů hospodářské komory

Dne 1. 1. 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterou bude výrazně rozšířen okruh osob, kterým bude automaticky zřizována datová schránka.

Jsme rádi, že můžeme využít naše právní znalosti též ke školení veřejnosti, zejména členů Hospodářské komory ČR, v oblasti datových schránek a doručování prostřednictvím datových schránek. I tyto zkušenosti posouvají nás, a naši advokátní kancelář, kupředu. Děkujeme za tuto příležitost.

Tým CIKR

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ