Skip to content

NAROVNÁNÍ

Narovnání a dohoda o narovnání dluhu

Narovnání a dohoda o narovnání dluhu

Narovnání je jedním ze způsobů, kterým závazek zaniká. Strany jím odstraňují sporná či pochybná práva a povinnosti tak, že dojde k jejich zrušení a nahradí je právy a povinnostmi novými. Dosavadní závazek je tedy zrušen a nahrazen závazkem novým, vyplývajícím z narovnání. Účelem narovnání tak není zjistit, jak věci ve skutečnosti jsou, ale vyvarovat se sporům v budoucnu tím, že původní sporný závazek zanikne a nahradí jej závazek nový, který lépe splňuje požadavky stran. A právě v tomhle ohledu se Vám přihodí naše právnické služby.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete napravit nefungující závazek? Obraťte se na naši advokátní kancelář.

 
 

 

Dohoda o narovnání slouží pouze k úpravě práv a povinností, které jsou mezi smluvními stranami sporné či pochybné. Strany tak mohou zkusit najít smírné řešení a nemusí projít zdlouhavým soudním procesem. Dohodou o narovnání lze upravit i práva promlčená. Sporné mohou být jak otázky skutkové, tak otázky právní jako např. platnost výpovědi. Nesporná práva a povinnosti narovnat nelze. Dohoda o narovnání musí mít písemnou formu ve třech případech a to tehdy, byl-li původní závazek písemný, narovnává-li se závazek již promlčený nebo je zákonem písemná forma předepsána pro závazek nový, který má být dohodou o narovnání zřízen. Pro ostatní případy písemná forma nutná není, ale doporučujeme ji. Pokud se narovnání vztahuje k věcným právům zapisovaným do veřejného seznamu, pak účinky narovnání nastanou okamžikem zápisu do tohoto seznamu.

Narovnat lze zejména jednotlivé závazky, závazky vyplývající z určitého zavazovacího důvodu a nakonec všechny dosavadní závazky mezi účastníky. Narovnat nelze práva, která byla stranami výslovně vyloučená a taková, která strany nemohly mít zřejmě na mysli. Omyl způsobený ať už jednou nebo druhou smluvní stranou při uzavírání dohody o narovnání, o tom, v čem spatřují strany spor, nemá vliv na to, zda je dohoda o narovnání platná, pakliže nebyl omyl vyvolán lstí. Dohodou o narovnání tedy zaniká závazek sporný či pochybný a nahradí jej závazek nový, vymezený v dohodě. Jelikož nárok na plnění je novým závazkem, pro jeho splnění začíná běžet nová promlčecí lhůta. Členové statutárního orgánu právnické osoby mají povinnost před tím, než uzavřou dohodu o narovnání zvážit, zda je takové jednání v souladu s péčí řádného hospodáře. Měli by zejména zjistit ekonomickou kalkulaci výhodnosti narovnání, ve které budou počítat jak s variantou úspěchu tak prohry v případném soudním sporu u osoby, za kterou jednají.

 

Vymáhání pohledávek je další ze služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří. Případem se budeme zabývat od jeho převzetí až k dovedení ke zdárnému konci, kterým je úhrada dlužné částky či jiné skončení věci. Snažíme se o to, abychom pro klienty dosáhli úhrady maximální možné částky. S dlužníky se obvykle telefonicky spojíme, zašleme jim výzvu k úhradě dlužné částky a posléze se s nimi snažíme dohodnout na způsobu úhrady či sepsání dohody o narovnání dluhu.

Narovnání v trestním řízení patří k jedné z cest k beztrestnosti. Je to způsob skončení trestního řízení, kdy dochází k zastavení trestního stíhání, ačkoliv se obvinění k trestnému činu přiznal. Je odklonem v trestním řízení a lze jej využít jen v řízení o přečinech. U narovnání je vyžadováno, aby s ním poškozený souhlasil. Je také povinností, aby obviněný státu složil peněžitou částku, která je poskytnuta jako pomoc obětem trestné činnosti. Obviněný posléze nebude mít za skutek, který spáchal, záznam v rejstříku trestů.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete napravit nefungující závazek? Obraťte se na naši advokátní kancelář.

 
 

 

Dohoda o narovnání slouží pouze k úpravě práv a povinností, které jsou mezi smluvními stranami sporné či pochybné. Strany tak mohou zkusit najít smírné řešení a nemusí projít zdlouhavým soudním procesem. Dohodou o narovnání lze upravit i práva promlčená. Sporné mohou být jak otázky skutkové, tak otázky právní jako např. platnost výpovědi. Nesporná práva a povinnosti narovnat nelze. Dohoda o narovnání musí mít písemnou formu ve třech případech a to tehdy, byl-li původní závazek písemný, narovnává-li se závazek již promlčený nebo je zákonem písemná forma předepsána pro závazek nový, který má být dohodou o narovnání zřízen. Pro ostatní případy písemná forma nutná není, ale doporučujeme ji. Pokud se narovnání vztahuje k věcným právům zapisovaným do veřejného seznamu, pak účinky narovnání nastanou okamžikem zápisu do tohoto seznamu.

Narovnat lze zejména jednotlivé závazky, závazky vyplývající z určitého zavazovacího důvodu a nakonec všechny dosavadní závazky mezi účastníky. Narovnat nelze práva, která byla stranami výslovně vyloučená a taková, která strany nemohly mít zřejmě na mysli. Omyl způsobený ať už jednou nebo druhou smluvní stranou při uzavírání dohody o narovnání, o tom, v čem spatřují strany spor, nemá vliv na to, zda je dohoda o narovnání platná, pakliže nebyl omyl vyvolán lstí. Dohodou o narovnání tedy zaniká závazek sporný či pochybný a nahradí jej závazek nový, vymezený v dohodě. Jelikož nárok na plnění je novým závazkem, pro jeho splnění začíná běžet nová promlčecí lhůta. Členové statutárního orgánu právnické osoby mají povinnost před tím, než uzavřou dohodu o narovnání zvážit, zda je takové jednání v souladu s péčí řádného hospodáře. Měli by zejména zjistit ekonomickou kalkulaci výhodnosti narovnání, ve které budou počítat jak s variantou úspěchu tak prohry v případném soudním sporu u osoby, za kterou jednají.

 

Vymáhání pohledávek je další ze služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří. Případem se budeme zabývat od jeho převzetí až k dovedení ke zdárnému konci, kterým je úhrada dlužné částky či jiné skončení věci. Snažíme se o to, abychom pro klienty dosáhli úhrady maximální možné částky. S dlužníky se obvykle telefonicky spojíme, zašleme jim výzvu k úhradě dlužné částky a posléze se s nimi snažíme dohodnout na způsobu úhrady či sepsání dohody o narovnání dluhu.

Narovnání v trestním řízení patří k jedné z cest k beztrestnosti. Je to způsob skončení trestního řízení, kdy dochází k zastavení trestního stíhání, ačkoliv se obvinění k trestnému činu přiznal. Je odklonem v trestním řízení a lze jej využít jen v řízení o přečinech. U narovnání je vyžadováno, aby s ním poškozený souhlasil. Je také povinností, aby obviněný státu složil peněžitou částku, která je poskytnuta jako pomoc obětem trestné činnosti. Obviněný posléze nebude mít za skutek, který spáchal, záznam v rejstříku trestů.

NAROVNÁNÍ

NAROVNÁNÍ

Naše zkušenost je, že někdy pouhá skutečnost, že dlužníky kontaktuje advokátní kancelář, je přiměje k úhradě a není zapotřebí řešit věc soudní cestou.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Kateřina Knězová

katerina.knezova@cikr.cz

Další služby v oblasti narovnání

Návrh bez názvu (6)
NAROVNÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ