Skip to content

Nemovitostní právo

POMŮŽEME VÁM S PRÁVEM NEMOVITOSTI

POMŮŽEME VÁM S PRÁVEM NEMOVITOSTI

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství ve všech oblastech, co se nemovitostí a bytového práva týče, a to jak tuzemským, tak i zahraničním klientům. Zajišťujeme přípravu a revizi veškerých typů smluv týkajících se nemovitostí zejména smlouvy nájemní, darovací, kupní, směnné, zástavní apod. Zastupujeme klienty před úřadem katastrálním, stavebním a ostatními správními úřady nebo při jednání s protistranou o uzavření smlouvy rezervační, kupní či jakékoliv jiné.

Poskytujeme komplexní právní služby ohledně všech druhů transakcí s nemovitostmi jako je prodej, koupě, anebo pronájem a k tomu připravíme veškerou smluvní dokumentaci a též dokumentaci pro financování nemovitostí.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše služby nabízíme jak fyzickým i právnickým osobám. Poskytujeme právní služby společenství vlastníkům jednotek i bytovým družstvům. V rámci poskytovaných služeb nabízíme zajištění due dilegence, tedy kontrolu právního stavu nemovitostí.

 
 

 

Vlastnické právo k nemovitostem na kupujícího nepřechází podpisem smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí. Příslušný katastrální úřad má ze zákona lhůtu třicet dní na zápis vlastnického práva, ve kterých může např. shledat, že smlouva obsahuje formální nedostatky a vklad práva nepovolí. Kupující si tak nemůže být jistý, že na něj vlastnické právo k nemovitosti opravdu přejde. Než tedy peníze zdlouhavě vymáhat po prodávajícím soudní cestou, radíme využít úschovy peněz u advokáta. Při této úschově je kupní cena nemovitosti po podpisu kupní smlouvy složena kupujícím na účet advokáta do advokátní úschovy. Ve chvíli, kdy katastrální úřad povolí vklad práva a dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti na kupujícího, poukáže advokát peníze na účet prodávajícího a je zároveň uhrazena daň z převodu nemovitosti. Jak kupující tak prodávající mají díky úschově právní jistotu, že všechny dohodnuté smluvní podmínky budou splněny.

Předkupní právo k nemovitosti je upraveno občanském zákoníku a zajišťuje oprávněné osobě, že pokud dojde k prodeji nemovitosti, bude jí nemovitost nabídnuta ke koupi jako první. Je vázáno na oprávněnou osobu a nepřechází na její dědice, ani jej nelze převést na jinou osobu. Předkupní právo může být sjednáno i na jiné případy zcizení, jako je darování a nabývá se vkladem do katastru nemovitostí. Ujednání předkupního práva k nemovitosti nemusí mít písemnou formu, ale kvůli případnému sporu a následného dokazování písemnou formu doporučujeme. Existuje také zákonné předkupní právo, vyplývající přímo ze zákona, například předkupní právo nájemce při prvním převodu nově vzniklé bytové jednotky.

Zástavní věřitel může nechat soudním rozhodnutím nechat prodat Vaši nemovitost. Věřitel se tak může domáhat svého nároku ze zástavy v případě, že dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní jejím zpeněžením. Nejčastějším zástavním věřitelem je hypoteční banka poskytující úvěr na koupi nemovitosti. Naše advokátní kancelář Vám mimo jiné připraví zástavní smlouvu k nemovitostem a právně Vás zastoupíme v případě, že dojde z důvodu uspokojení věřitele k prodeji zástavy veřejnou dražbou nebo soudním prodejem.

Pro klienty připravujeme nejenom nájemní či podnájemní smlouvy, ale specializujeme se též na zastupování klientů ve sporech ohledně nevyúčtovaných záloh na služby spojené s užíváním bytu. Pronajímatel bytové jednotky má povinnost nájemci včas poskytnout podrobné vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu, tedy zejména energie, vodu a plyn. Zúčtovací období obvykle činí 12 měsíců a pronajímatel je povinen provést vyúčtování nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, tedy nejčastěji do konce dubna. Tato povinnost mu vzniká bez vyzvání. Pokud tak neučiní, má nájemce právo na uhrazení zákonné smluvní pokuty. Výše této pokuty činí 50 Kč za každý den prodlení, v konečném důsledku tak nájemce může získat až stotisícovou částku. Předchozí výzva pronajímatele k předložení vyúčtování není nutná. )

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše služby nabízíme jak fyzickým i právnickým osobám. Poskytujeme právní služby společenství vlastníkům jednotek i bytovým družstvům. V rámci poskytovaných služeb nabízíme zajištění due dilegence, tedy kontrolu právního stavu nemovitostí.

 
 

 

Vlastnické právo k nemovitostem na kupujícího nepřechází podpisem smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí. Příslušný katastrální úřad má ze zákona lhůtu třicet dní na zápis vlastnického práva, ve kterých může např. shledat, že smlouva obsahuje formální nedostatky a vklad práva nepovolí. Kupující si tak nemůže být jistý, že na něj vlastnické právo k nemovitosti opravdu přejde. Než tedy peníze zdlouhavě vymáhat po prodávajícím soudní cestou, radíme využít úschovy peněz u advokáta. Při této úschově je kupní cena nemovitosti po podpisu kupní smlouvy složena kupujícím na účet advokáta do advokátní úschovy. Ve chvíli, kdy katastrální úřad povolí vklad práva a dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti na kupujícího, poukáže advokát peníze na účet prodávajícího a je zároveň uhrazena daň z převodu nemovitosti. Jak kupující tak prodávající mají díky úschově právní jistotu, že všechny dohodnuté smluvní podmínky budou splněny.

Předkupní právo k nemovitosti je upraveno občanském zákoníku a zajišťuje oprávněné osobě, že pokud dojde k prodeji nemovitosti, bude jí nemovitost nabídnuta ke koupi jako první. Je vázáno na oprávněnou osobu a nepřechází na její dědice, ani jej nelze převést na jinou osobu. Předkupní právo může být sjednáno i na jiné případy zcizení, jako je darování a nabývá se vkladem do katastru nemovitostí. Ujednání předkupního práva k nemovitosti nemusí mít písemnou formu, ale kvůli případnému sporu a následného dokazování písemnou formu doporučujeme. Existuje také zákonné předkupní právo, vyplývající přímo ze zákona, například předkupní právo nájemce při prvním převodu nově vzniklé bytové jednotky.

Zástavní věřitel může nechat soudním rozhodnutím nechat prodat Vaši nemovitost. Věřitel se tak může domáhat svého nároku ze zástavy v případě, že dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní jejím zpeněžením. Nejčastějším zástavním věřitelem je hypoteční banka poskytující úvěr na koupi nemovitosti. Naše advokátní kancelář Vám mimo jiné připraví zástavní smlouvu k nemovitostem a právně Vás zastoupíme v případě, že dojde z důvodu uspokojení věřitele k prodeji zástavy veřejnou dražbou nebo soudním prodejem.

Pro klienty připravujeme nejenom nájemní či podnájemní smlouvy, ale specializujeme se též na zastupování klientů ve sporech ohledně nevyúčtovaných záloh na služby spojené s užíváním bytu. Pronajímatel bytové jednotky má povinnost nájemci včas poskytnout podrobné vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu, tedy zejména energie, vodu a plyn. Zúčtovací období obvykle činí 12 měsíců a pronajímatel je povinen provést vyúčtování nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, tedy nejčastěji do konce dubna. Tato povinnost mu vzniká bez vyzvání. Pokud tak neučiní, má nájemce právo na uhrazení zákonné smluvní pokuty. Výše této pokuty činí 50 Kč za každý den prodlení, v konečném důsledku tak nájemce může získat až stotisícovou částku. Předchozí výzva pronajímatele k předložení vyúčtování není nutná. )

Další služby v oblasti nemovitostního práva

VLASTNICKÉ
PRÁVO K NEMOVITOSTEM
Předkupní
právo k
nemovitosti
Zástavní
právo
k nemovitosti
4
Prodej a koupě nemovitosti se zástavním právem
Zákaz zcizení a zatížení
nemovitosti
PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM
VKLAD DO
KATASTRU NEMOVITOSTÍ
MIMOŘÁDNÉ
VYDRŽENÍ
POZEMKU

POMŮŽEME VÁM S PRÁVEM NEMOVITOSTI

POMŮŽEME VÁM S PRÁVEM NEMOVITOSTI

Kromě výše uvedeného Vám rádi poskytneme právní poradenství a přípravu smluvní dokumentace zahrnující hypotéky, úvěrové operace, zástavní smlouvy, věcná břemena, zajišťovací dohody na bankovních účtech, zástavy obchodních podílů, akcií, podniku, a další zajišťující opatření.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Tomáš Pospíšil

tomas.pospisil@cikr.cz