Skip to content

SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ REJSTŘÍK

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Velkým strašákem pro někoho, kdo chce začít podnikat, může být značná byrokratická zátěž související se založením společnosti. Začít rychle podnikat prostřednictvím nové společnosti je cílem každého podnikatele. Pohodlným a efektivním řešením tak může být využití našich služeb a společnost si od profesionálů nechat založit. Zakládáme společnosti jakéhokoliv druhu, tedy společnosti s ručením omezením, společnosti akciové, společnosti komanditní, veřejné obchodní společnosti a evropské společnosti.

výhody služby

proč využít našich služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit?

Potřebujete založit, změnit, nebo zlikvidovat Vaši společnost? Náš tým zkušených advokátů je Vám k dispozici kteroukoliv denní a noční hodinu.

 
 

 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, ve kterém jsou zapsány zákonem stanovené údaje o osobách právnických a fyzických, jehož součástí je i sbírka listin. Sbírka listin obsahuje nejdůležitejší, zákonem předepsané listiny Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě u rejstříkového soudu, který je k tomu určený zvláštním právním předpisem a zapisují se do něj obchodní společnosti a družstva dle zákona o korporacích, fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají v České republice bydliště a o zápis požádají, fyzické osoby, které jsou uvedené v § 43 zákona o veřejných rejstřících, které na území České republiky podnikají a o zápis požádají a další osoby, pokud povinnost jejich zápisu stanoví zákon o veřejných rejstřících či zákon jiný. Tím, kdo vykonává agendu obchodního rejstříku, je rejstříkový soud a obchodní rejstřík je provozován Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Nahlížet do obchodního rejstříku zpoplatněno není, ale pořizovat si ověřený výpis již zpoplatněno je.

Při zakládání nových společností jsme vám k dispozici s právním poradenstvím. Vypracujeme vám zejména zakladatelské dokumenty, zajistíme veškeré registrace a notářské zápisy o založení společnosti. Postaráme se také o vedení účetnictví, daňovou registraci společnosti a o otevření bankovních účtu. Vypracujeme návrh na zápis společnosti do obchodního či jiného rejstříku, který také podáme, poskytneme Vám například sídlo společnosti a jiné.

Pokud zakládáte společnost jako jediný společník, stačí zakladatelská listina. Pokud je společníků více, musí sepsat společenskou smlouvu. Sepis těchto dokumentů musí být za součinnosti notáře, který poté podá návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zakladatelské právní jednání musí obsahovat obchodní firmu (název), adresu sídla společnosti, musí být určen zakladatel nebo společníci, taktéž předmět podnikání, výše základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně lhůty splacení vkladů, jména a bydliště jednatelů společnosti, musí být určen správce vkladu, stanovena výše rezervního fondu a způsob vytvoření (je-li rezervní fond zakládán).

Nutnost jednat s péčí řádného hospodáře se dotýká členů volených orgánů obchodních korporací, jako jsou jednatelé, členové představenstva, dozorčí rady, správní rady atd. S péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi, jedná s potřebnou informovaností a loajalitou v obhajitelném zájmu společnosti. Pokud tak člen voleného orgánu jedná, nemusí se obávat negativních dopadů, neměl by za ně být odpovědný.

Potřebujete poradit?

Potřebujete založit, změnit, nebo zlikvidovat Vaši společnost? Náš tým zkušených advokátů je Vám k dispozici kteroukoliv denní a noční hodinu.

 
 

 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, ve kterém jsou zapsány zákonem stanovené údaje o osobách právnických a fyzických, jehož součástí je i sbírka listin. Sbírka listin obsahuje nejdůležitejší, zákonem předepsané listiny Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě u rejstříkového soudu, který je k tomu určený zvláštním právním předpisem a zapisují se do něj obchodní společnosti a družstva dle zákona o korporacích, fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají v České republice bydliště a o zápis požádají, fyzické osoby, které jsou uvedené v § 43 zákona o veřejných rejstřících, které na území České republiky podnikají a o zápis požádají a další osoby, pokud povinnost jejich zápisu stanoví zákon o veřejných rejstřících či zákon jiný. Tím, kdo vykonává agendu obchodního rejstříku, je rejstříkový soud a obchodní rejstřík je provozován Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Nahlížet do obchodního rejstříku zpoplatněno není, ale pořizovat si ověřený výpis již zpoplatněno je.

Při zakládání nových společností jsme vám k dispozici s právním poradenstvím. Vypracujeme vám zejména zakladatelské dokumenty, zajistíme veškeré registrace a notářské zápisy o založení společnosti. Postaráme se také o vedení účetnictví, daňovou registraci společnosti a o otevření bankovních účtu. Vypracujeme návrh na zápis společnosti do obchodního či jiného rejstříku, který také podáme, poskytneme Vám například sídlo společnosti a jiné.

Pokud zakládáte společnost jako jediný společník, stačí zakladatelská listina. Pokud je společníků více, musí sepsat společenskou smlouvu. Sepis těchto dokumentů musí být za součinnosti notáře, který poté podá návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zakladatelské právní jednání musí obsahovat obchodní firmu (název), adresu sídla společnosti, musí být určen zakladatel nebo společníci, taktéž předmět podnikání, výše základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně lhůty splacení vkladů, jména a bydliště jednatelů společnosti, musí být určen správce vkladu, stanovena výše rezervního fondu a způsob vytvoření (je-li rezervní fond zakládán).

Nutnost jednat s péčí řádného hospodáře se dotýká členů volených orgánů obchodních korporací, jako jsou jednatelé, členové představenstva, dozorčí rady, správní rady atd. S péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi, jedná s potřebnou informovaností a loajalitou v obhajitelném zájmu společnosti. Pokud tak člen voleného orgánu jedná, nemusí se obávat negativních dopadů, neměl by za ně být odpovědný.

Chcete pomoci založit společnost?

Chcete pomoci založit společnost?

Právo obchodních společností patři mezi hlavní specializace naší advokátní kanceláře. Svým klientům nabízíme komplexní právní poradenství, které se zakládáním a vedením obchodních společností souvisí.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

stepan.cipryn@cikr.cz

Další služby v oblasti SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍho REJSTŘÍKu

1
Obchodní rejstřík
2
Založení společnosti