Snídaně s Novou na téma na téma co vše se změnilo v dopravě

Štěpán Ciprýn a Pavel Kiršner pro Snídani s Novou, na téma co vše se změnilo v dopravě