Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Svému dítěti můžete dát i jméno, které v ČR neexistuje

Líbilo by se Vám pro Vaše nejmenší nějaké cizokrajné jméno, ale nejste si jistí, že Vám jej na matrice schválí? Pojďme se společně podívat na to, jaká jsou omezení při výběru jména dítěte. 

 

Obecné pravidlo

Právní úpravu jména a příjmení obecně najdeme v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, kdy ustanovení § 18 tohoto zákona stanovuje, že jméno, popř. jména a příjmení dítěte se do matriky zapíší podle souhlasného prohlášení rodičů. Nezáleží, zda rodiče toto souhlasné prohlášení učiní již v porodnici nebo přímo na matrice, důležité je, že se rodiče na jménu dítěte shodnou. Pokud by se totiž rodiče do jednoho měsíce od narození dítěte nedohodli, bude jméno dítěte určovat soud z úřední povinnosti. 

Obecným pravidlem pro výběr jména dítěte pak je, že do matriční knihy je možné zapsat jakékoliv existující jméno, dokud bude ve správné pravopisné podobě. 

 

Omezení

Svoboda rodičů při vybírání jména však není bezmezná. Zákon upravuje řadu omezení, těmi jsou, že:

– dítěti lze zapsat pouze dvě křestní jména a ta nesmí být stejná (z tohoto pravidlo existuje výjimka pouze pro cizince, tzn. děti, které nemají občanství ČR a jejichž rodiče mají v ČR pouze trvalý pobyt

– nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá nebo domácká

– osobě mužského pohlaví nelze zapsat ženské jméno a obráceně (výjimkou jsou jména, která nejsou jednoznačně ženská či mužská jako např. René nebo Alex)

– mají-li sourozenci společné rodiče, nemohou mít tito sourozenci stejná jména

– jméno nemůže být smyšlené, tj. musí existovat někde na světě

 

Postup při výběru cizojazyčného jména

Ze zákona nevyplývá zákaz vybrat dítěti jméno, které v ČR neexistuje. Zákaz se totiž vztahuje pouze na jména smyšlená a tedy celkově neexistující nikde na světě. Pokud však chtějí rodiče své dítě pojmenovat jménem, které v ČR není známé, ale je například používané v jiné cizí zemi, zákon jim to umožňuje, nebudou to ale mít tak jednoduché, jako rodiče, které by pro dítě vybrali tradiční české jméno.

Rodiče budou totiž muset matričnímu úřadu doložit, že jméno existuje, popř. jaká je jeho správná pravopisná podoba. Toto se dokládá posudkem, který může být zpracován pouze pověřeným soudním znalcem nebo odbornou institucí pověřenou soudním znalectvím, jako je například Ústav pro jazyk český.

Vypracování takového znaleckého posudku zadává a hradí sám žadatel o zápis vybraného cizího jména do matriky. Jeho zpracování je zpoplatněno a stojí kolem 600 – 1200 Kč. Pokud byste však nějaké exotičtější jméno pro své dítě zvažovali, je třeba mít na paměti, že zpracování znaleckého posudku bude trvat kolem 30 dní a je proto vhodné jej nechat vypracovat již s předstihem než se dítě narodí.

Vaše advokátní kancelář CIKR.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ