Skip to content

Trvalý pobyt

Povolení k Trvalému pobytu

Povolení k Trvalému pobytu

Povolení k trvalému pobytu umožňuje nejvýhodnější druh pobytu cizinců na území České republiky. Povolení k trvalému pobytu na území ČR může získat jak občan EU, tak cizinec jakožto občan třetí země. V obou případech musí žadatel osobně podat žádost na vyplněném formuláři, ke které předloží všechny nezbytné dokumenty. Dokumenty musí být předloženy buď jako originály nebo úředně ověřené kopie a musejí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Žádost se podává na jednom z pracovišť Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky.

Neváhejte se obrátit na advokáty z Advokátní kanceláři CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit s povolením k trvalému pobytu?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

O trvalý pobyt může cizinec z nečlenského státu EU zpravidla žádat v případě, že splní podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území ČR. Cizinec ale také může žádat o trvalý pobyt bez splnění podmínky 5 let nepřetržitého pobytu, a to např. z humanitárních důvodů, z důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu ČR.

Občan EU může žádat o povolení k trvalému pobytu zejména po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR nebo po 2 letech nepřetržitého pobytu v ČR jako rodinný příslušník jiného občana EU, pokud je alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana EU. Musí ovšem být tzv. blízkým rodinným příslušníkem.

Přechodný pobyt mohou získat jak občané států EU, tak cizinci, kteří sice nejsou občané těchto států, ale jsou rodinnými příslušníky občana EU. Přechodný pobyt se vydává za účelem pobytu na území ČR po dobu delší než 3 měsíce. Podmínkou vydání přechodného pobytu je, že daný cizinec v minulosti nijak neohrozil bezpečnost státu, ani nijak nenarušil veřejný pořádek a dále pak řádné předložení všech náležitostí k žádosti o přechodný pobyt.

V případě, že Vám bude žádost o povolení k trvalému pobytu zamítnuta, máte právo se proti takovému rozhodnutí odvolat. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti, a to buď osobně, nebo poštou na dané pracoviště Ministerstva vnitra ČR.

Potřebujete poradit s povolením k trvalému pobytu?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

O trvalý pobyt může cizinec z nečlenského státu EU zpravidla žádat v případě, že splní podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území ČR. Cizinec ale také může žádat o trvalý pobyt bez splnění podmínky 5 let nepřetržitého pobytu, a to např. z humanitárních důvodů, z důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu ČR.

 

Občan EU může žádat o povolení k trvalému pobytu zejména po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR nebo po 2 letech nepřetržitého pobytu v ČR jako rodinný příslušník jiného občana EU, pokud je alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana EU. Musí ovšem být tzv. blízkým rodinným příslušníkem.

Přechodný pobyt mohou získat jak občané států EU, tak cizinci, kteří sice nejsou občané těchto států, ale jsou rodinnými příslušníky občana EU. Přechodný pobyt se vydává za účelem pobytu na území ČR po dobu delší než 3 měsíce. Podmínkou vydání přechodného pobytu je, že daný cizinec v minulosti nijak neohrozil bezpečnost státu, ani nijak nenarušil veřejný pořádek a dále pak řádné předložení všech náležitostí k žádosti o přechodný pobyt.

V případě, že Vám bude žádost o povolení k trvalému pobytu zamítnuta, máte právo se proti takovému rozhodnutí odvolat. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti, a to buď osobně, nebo poštou na dané pracoviště Ministerstva vnitra ČR.

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

Možná si myslíte, že platit advokátovi za žádost, kterou zvládnete podat sami, se nevyplácí. S námi Vám ale řízení nezastaví a žádost nezamítnou!

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz