Skip to content

Právo na AZYL

Právo na AZYL

Právo na azyl je základním právem, které zaručuje čl. 18 Listiny základních práv EU. Jedná se o právní ochranu osoby, která utíká ze státu, jehož je občanem a hledá ochranu v jiné zemi. V této zemi pak osoba požádá o azyl neboli mezinárodní ochranu a stane se tak žadatelem o azyl. Osoba žádající o azyl v ČR musí splnit podmínky uvedené v zákoně o azylu. Žadateli lze azyl udělit, jestliže je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo jestliže má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má. Zvláštním typem azylu je azyl za účelem sloučení rodiny, který lze udělit rodinnému příslušníkovi azylanta. V případě hodném zvláštního zřetele lze žadateli také udělit azyl z humanitárního důvodu.

Neváhejte a obraťte se na naší Advokátní kancelář CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz