Skip to content

Imigrační právo - Extradice

IMIGRAČNÍ PRÁVO - EXTRADICE​

Extradicí se rozumí vydání osoby státem, na jehož území se nachází, jinému státu na jeho dožádání za účelem trestního stíhání nebo k výkonu trestu. Z toho plyne, že hlavním cílem extradice je znemožnění útěku před trestním stíháním a výkonem trestu do zahraničí. Právní úpravu extradice najdeme v mnoha mezinárodních smlouvách, ale i ve vnitrostátním právu České republiky.

Jedná se o složitý právní institut, ve kterém dochází ke střetu dvou státních jurisdikcí, kdy se předává osoba mezi státy ke stíhání nebo výkonu trestu za jí spáchaný trestný čin. Podmínkou extradice je tzv. oboustranná trestnost, tzn., že čin musí být trestný podle práva obou stran. Je nutné při posuzovánítrestnosti přihlížet ke všem okolnostem, které můžou způsobit její zánik jako je např. účinná lítost, promlčení, individuální milost nebo amnestie. I přesto, že tato podmínka není přímo zakotvena ve smlouvách o extradici, je považována za bezvýjimečnou. Existují i trestné činy, které jsou z extradice vyloučeny a to trestné činy politické, jejichž posouzení přísluší rozhodnout dožádanému státu.

Pokud jste se Vy nebo Vaši blízcí dostali do situace, kdy potřebujete právní pomoc v souvislosti s extradicí, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

Potřebujete poradit s imigračním právem?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

Indemnita, neboli materiální imunita, je neodpovědnost poslance nebo senátora za hlasování a určité projevy učiněné v Poslanecké sněmovně či Senátu a v jejich orgánech. Jde především o ochranu těchto před trestním stíháním za projevy učiněné v souvislosti s výkonem jejich mandátu. Imunita v užším smyslu, kterou chápeme jako procesní, se někdy také označuje jako exempce. Procesní exempce neznamená, že se žádný trestný čin nestal jako v případě indemnity, ale znamená určitou překážku v trestním řízení vedoucí k nestíhatelnosti, která ale nemusí být trvalá.

Potřebujete poradit s imigračním právem?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

Indemnita, neboli materiální imunita, je neodpovědnost poslance nebo senátora za hlasování a určité projevy učiněné v Poslanecké sněmovně či Senátu a v jejich orgánech. Jde především o ochranu těchto před trestním stíháním za projevy učiněné v souvislosti s výkonem jejich mandátu. Imunita v užším smyslu, kterou chápeme jako procesní, se někdy také označuje jako exempce. Procesní exempce neznamená, že se žádný trestný čin nestal jako v případě indemnity, ale znamená určitou překážku v trestním řízení vedoucí k nestíhatelnosti, která ale nemusí být trvalá.

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

Možná si myslíte, že platit advokátovi za žádost, kterou zvládnete podat sami, se nevyplácí. S námi Vám ale řízení nezastaví a žádost nezamítnou!

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz

Další služby v oblasti imigračního práva