Skip to content

Imigrační právo - Extradice

IMIGRAČNÍ PRÁVO - EXTRADICE​

Extradicí se rozumí vydání osoby státem, na jehož území se nachází, jinému státu na jeho dožádání za účelem trestního stíhání nebo k výkonu trestu. Z toho plyne, že hlavním cílem extradice je znemožnění útěku před trestním stíháním a výkonem trestu do zahraničí. Právní úpravu extradice najdeme v mnoha mezinárodních smlouvách, ale i ve vnitrostátním právu České republiky.

Jedná se o složitý právní institut, ve kterém dochází ke střetu dvou státních jurisdikcí, kdy se předává osoba mezi státy ke stíhání nebo výkonu trestu za jí spáchaný trestný čin. Podmínkou extradice je tzv. oboustranná trestnost, tzn., že čin musí být trestný podle práva obou stran. Je nutné při posuzovánítrestnosti přihlížet ke všem okolnostem, které můžou způsobit její zánik jako je např. účinná lítost, promlčení, individuální milost nebo amnestie. I přesto, že tato podmínka není přímo zakotvena ve smlouvách o extradici, je považována za bezvýjimečnou. Existují i trestné činy, které jsou z extradice vyloučeny a to trestné činy politické, jejichž posouzení přísluší rozhodnout dožádanému státu.

Pokud jste se Vy nebo Vaši blízcí dostali do situace, kdy potřebujete právní pomoc v souvislosti s extradicí, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit s imigračním právem?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

Indemnita, neboli materiální imunita, je neodpovědnost poslance nebo senátora za hlasování a určité projevy učiněné v Poslanecké sněmovně či Senátu a v jejich orgánech. Jde především o ochranu těchto před trestním stíháním za projevy učiněné v souvislosti s výkonem jejich mandátu. Imunita v užším smyslu, kterou chápeme jako procesní, se někdy také označuje jako exempce. Procesní exempce neznamená, že se žádný trestný čin nestal jako v případě indemnity, ale znamená určitou překážku v trestním řízení vedoucí k nestíhatelnosti, která ale nemusí být trvalá.

Potřebujete poradit s imigračním právem?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

Indemnita, neboli materiální imunita, je neodpovědnost poslance nebo senátora za hlasování a určité projevy učiněné v Poslanecké sněmovně či Senátu a v jejich orgánech. Jde především o ochranu těchto před trestním stíháním za projevy učiněné v souvislosti s výkonem jejich mandátu. Imunita v užším smyslu, kterou chápeme jako procesní, se někdy také označuje jako exempce. Procesní exempce neznamená, že se žádný trestný čin nestal jako v případě indemnity, ale znamená určitou překážku v trestním řízení vedoucí k nestíhatelnosti, která ale nemusí být trvalá.

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

Možná si myslíte, že platit advokátovi za žádost, kterou zvládnete podat sami, se nevyplácí. S námi Vám ale řízení nezastaví a žádost nezamítnou!

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz