Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Úspěšný případ – Úspěšná obhajoba v trestním řízení

 

 

Pomohli jsme klienta zprostit obžaloby v trestním řízení.

Klient byl obviněn ze spáchání zločinu podvodu. Klient údajně spáchal skutek tím, že se měl úmyslným jednáním obohatit tím, že uvedl jiného v omyl a zamlčel podstatné skutečnosti. Tímto jednáním měl způsobit na cizím majetku značnou škodu.

Naši advokáti si vyžádali revizní znalecké posudky, a to se ukázalo jako stěžejní důkaz pro rozhodnutí soudu. Na základě důkazů provedených v hlavním líčení nebylo prokázáno, že by se stal skutek uvedený v obžalobě a klient byl tak zproštěn obžaloby.

Trestní řízení patří mezi náročná a často také zdlouhavá řízení. Jejich správné uchopení proto vyžaduje bezchybnou znalost aktuálně platných právních předpisů a judikatury, ale i schopnost správně aplikovat právní normy na konkrétní situace.

Advokátní kancelář Ciprýn, Kiršner a partneři s.r.o. nabízí profesionální služby nejen v oblasti trestního práva a náš tým je připraven být Vám v těchto řízeních oporou. Pokud se tedy nacházíte v obdobné situaci, neváhejte se na nás obrátit.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ