Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte, že můžete reklamovat vady u zakoupeného zvířete?

Koupili jste si zvíře a zjistili jste, že Vám prodejce zatajil důležitou informaci? Přivezli jste si domů samečka, ale chtěli jste samičku? Co teď s tím? Ať už je Vámi zakoupené zvíře pes, papoušek, kočka anebo morče, pokud u něj zjistíte zdravotní problémy nebo jiné vady, máte možnost zvíře reklamovat.

Dle § 494 občanského zákoníku není zvíře věcí, ale živým tvorem nadanými smysly, přesto se ale v některých případech uplatní na zvíře ustanovení o věcech, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete. Takovým případem je mimo jiné i reklamace vad u zakoupeného zvířete. Protože občanský zákoník nijak neupravuje lhůty k reklamaci vad u zvířete, použije se pro tyto případy obecný postup reklamace vad jako u jiných věcí.

U reklamace můžou nastat dva odlišné scénáře, a to v závislosti na tom, zda prodejce je nebo není podnikatelem.

Pokud prodejce, od kterého jste zvíře koupil, je podnikatelem a Vy jako kupující jste naopak v pozici nepodnikatele, pak prodávající odpovídá za vady, které má věc, v tomto případě zvíře, při převzetí kupujícím. Pokud se vada projeví do 6 měsíců, uplatní se vyvratitelná domněnka, že zvíře mělo tuto vadu již při převzetí. V takovém případě nemusí kupující takovou skutečnost ani dokazovat a může se rovnou domáhat svých práv. Reklamace je možná i po uplynutí lhůty 6 měsíců až do 2 let, ale po uplynutí 6 měsíční lhůty je povinností kupujícího prokázat, že daná vada byla u zvířete již při převzetí.

V případech kdy ani prodejce ani kupující není podnikatel, musí kupující na vadu upozornit bez zbytečného odkladu, jakmile na ni přijde. Po lhůtě 6 měsíců lze uplatnit ve lhůtě do 2 let od převzetí vadu skrytou. V případech tohoto prodeje, kdy ani jedna strana není podnikatelem, bude vždy povinnost prokázat, že zvíře mělo vadu již při převzetí na straně kupujícího. Stejný postup jako u nepodnikatelského prodeje bude i v případě, že obě strany jsou podnikateli.

Co se nároků z vad týče, tak v případě běžných věcí je hned několik možností a to vyžadování opravy, výměna věci, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. U zvířat je nejvhodnější využívat nárok na slevu z kupní ceny, který představuje určitou kompenzaci z řádně nenaplněné smlouvy. Při uplatnění takového postupu je důležité zvážit přiměřenost slevy a také znát obvyklou cenu zvířete.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ