Skip to content

Víte, že pokud nevrátíte nález, tak se můžete dopouštět trestné činnosti?

Je velmi lehce představitelná situace, kdy na ulici nebo v lese uvidíme na zemi ležet něco poměrně cenného. Taková věc se může dokonce jevit jako věc, o kterou nemá nikdo zájem a působí pro nás navenek tedy jako tzv. věc ničí, opuštěná. Za normálních okolností bychom si takovou věc mohli přivlastnit, neboť věc se stává věcí opuštěnou tím, že se její dosavadní vlastník rozhodne již nadále vlastnickým právem k dané věci nedisponovat a zkrátka se jí vzdá. Jak je to ovšem s nálezem věci, pokud je věc například zapomenutá nebo ztracená? Opravdu si takovou věc můžeme také svobodně přivlastnit?

Věc zapomenutou, ztracenou nebo obecně věc, ke které vlastník nepozbyl vlastnické právo, si svévolně přivlastnit nemůžeme. Pakliže budeme u nálezu dané věci, je třeba ji vrátit. Občanský zákoník nálezce motivuje k navrácení nálezu za pomocí tzv. nálezného, které má činit 10 % hodnoty nálezu.

Tvrdší je pak trestněprávní úprava. V trestním zákoníku je upraven trestný čin tzv. zatajení věci, které přesně směřuje ke zmíněným případům. Tato úprava však počítá s tím, že aby se jednalo o jednání trestné, tak je třeba, aby nalezená věc byla v hodnotě nikoli nepatrné. To znamená, že věc musí mít hodnotu minimálně 10.000,- Kč.

Jak již bylo vylíčeno, zákonodárci si přejí, aby se věci nalezené vracely jejich původnímu vlastníkovi a tomuto účelu přispívá právě i trestněprávní úprava. O zatajení věci se jedná tehdy, když se věc pachateli dostane do rukou nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné. Pokud pachatel věc v hodnotě nikoliv nepatrné získá takovým způsobem a nevrátí ji, bude se jednat o trestnou činnost, za kterou hrozí uložení trestu odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

V některých podobných případech se pachatel může dopustit přímo i trestného činu krádeže. Tak by se stalo třeba kdyby pachatel vědě, komu věc náleží, a že si na dané místo vlastník danou věc pouze odložil a v budoucnu třeba počítá s tím, že se vrátí a vezme si ji. Koneckonců když toto dovedeme až ad absurdum, tak by asi nikoho nenapadlo odcizit pejska uvázaného u sloupu před supermarketem. 

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ