Skip to content

Vyhraný soud – ochránili jsme klienta před špatným postupem advokáta

Při výběru advokáta je nutné postupovat s maximální opatrností. Advokát za Vás bude vyřizovat všechny záležitosti spojené s problémem, který jste se s ní rozhodli vyřešit. Jak už to tak bývá, tak právní služby nepředstavují levnou záležitost a je důležité, aby právníci obecně dbali na správnost jejich činností při zastupování svých klientů.

Většina odborných profesí, jako jsou například doktoři, advokáti a podobně, se musí řídit jistými pravidly, která jsou nastavena speciálně pro danou profesi. Právní teorií bývají označována jako tzv. lege artis. Pro advokacii tyto pravidla může nastavovat například zákon o advokacii, který mimo jiné uvádí, že je advokát povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta. Zároveň má advokát jednat čestně a svědomitě. Při výkonu advokacie se rovněž dbá na vysokou úroveň profesní etiky, která by měla pokud možno co nejvíce zvyšovat prestiž daného povolání.

Jeden z našich klientů bohužel neměl to štěstí a uzavřel v minulosti dohodu o poskytování právních služeb s advokátem, který pro něj nevykonával právní služby svědomitě a soud dokonce potvrdil, že prováděl úkony, které vůbec nemusely být provedeny. V rámci činnosti se tento advokát dopustil hned několika chyb. Sám se prezentoval jako odborník na právo, na které se měl údajně specializovat. I přes jeho „vysokou“ odbornost však v rozhodujícím období přípravy podkladů a strategie neupozornil klienta na naprosto stěžejní věc, která mohla vyústit v úplně jiný výsledek celého případu. Soud dovodil, že pokud se někdo sám prezentuje jako odborník, tak by neměl dělat takovéto chyby. Obzvláště pokud uvážíme, že se jednalo o případ, který se pohyboval přesně v jeho „rajónu“.

Druhým ze jmenovaných přešlapů je účtování úkonů, které vůbec nebyly potřebné. Tato varianta erroru u advokáta je určitě méně závažná než účtování úkonů, které se nikdy ani nestaly. Účtování neexistujících služeb možná může znít jako extrém, ke kterému dochází jen zřídka, ale i přesto je vhodné o něm touto cestou varovat.

Chybným počínáním advokáta vznikl klientovi dluh v řádech desetitisíců korun, který posléze zaplatil, neboť byl toho přesvědčení, že advokátův postup nebyl chybný. Díky nám naštěstí došlo k rozpoznání špatně provedené práce a posléze jsme dokonce klientem zaplacené peníze byli schopni soudně získat zpět.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ