Skip to content

Jaká kritéria soud bere v úvahu při určování výše výživného? Jak dlouho trvá vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti? A jak velkou částku se advokátní kanceláři CIKR podařilo vysoudit na výživném? To se dozvíte na našem novém článku.

Obecná úprava výživného

Právní úpravu výživného mezi předky a potomky nalezneme nejenom v občanském zákoníku, ale i v judikatuře a odborní literatuře – přece jenom se jedná o velice citlivé téma, kterému soudy i odborná veřejnost věnují značnou pozornost.

Dle občanského zákoníku by se výživné na děti nemělo určovat dle tabulek, dokonce není stanoven žádný limit pro určení nejvyššího, nebo nejnižšího možného výživného, ačkoliv existuje doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti pro jeho určení, pravděpodobně vydána ve snaze sjednotit českou právní praxi v určování výživného vůči dětem.

Podle čeho se určuje?

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem záleží jednak na okolnostech rodiče dítěte, který platí výživné a jednak na potřebách a majetkových poměrech dítěte. Dále pak platí, že životní úroveň dítěte by měla být shodná se životní úrovní rodičů. Soud při určování výše výživného přihlídá k věku dítěte (ve všeobecnosti platí čím starší dítě, tím vyšší životní potřeby), jeho zdravotnímu stavu, osobním zájmům atd. Soud samozřejmě bere v úvahu i okolnosti na straně rodiče jako je výše pravidelných příjmů, hodnota jeho majetku a způsob života, který rodič s vyživovací povinností vede.   

Délka vyživovací povinnosti

Pro rodiče vzniká vyživovací povinnost narozením dítěte a trvá do doby, než je dítě schopno samo se uživit – není tedy ukončená věkem 18 let, jak se mnozí domnívají, často trvá až do chvíle, než dítě dokončí vysokou školu. Výše výživného se může soudně zvyšovat nebo snižovat, zejména v závislosti na věku, fyzickém stavu, potřebách a zájmech dítěte, nebo se změnou životního standartu rodiče s vyživovací povinností.

Výživné, které vysoudila kancelář CIKR

Jelikož si naše kancelář zakládá na diskrétnosti a loajalitě vůči klientům, prozradíme jenom tolik, že se nám nedávno podařilo vysoudit částku výrazně překračující sto tisíc korun pro dvě nezletilé děti, obě věkem pod deset let. Podle našich dostupných informací se jedná o druhou nejvyšší částku, která byla od Něžné revoluce vysouzena na výživném pro nezletilé děti.

Jestli hledáte zastupování v oblasti vyživovací povinnosti či rodinného práva, jsme ti praví, na které se můžete obrátit. Kontaktujte nás a společně najdeme to nejlepší řešení pro všechny.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ