Skip to content

rodinné právo

RODINNÉ PRÁVO A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVA

RODINNÉ PRÁVO A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVA

Rodinné právo a jeho problematika jsou citlivá témata, která vyžadují osobní a diskrétní přístup advokáta, který vztahy v rámci rodiny ještě více neohrozí a zároveň poskytne klientovi jistotu, že se svých práv úspěšně domůže – to vše Vám může zařídit naše Advokátní kancelář CIKR.

Rodinné právo je právním odvětvím, upravujícím majetkové a osobní vztahy mezi členy rodiny. Pramenem úpravy je občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Základní rodinněprávní instituty najdeme zakotveny právně v tomto zákoníku, který naši advokáti výborně ovládají.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete advokáta?

Potřebujete advokáta?

Potřebujete služby odborníka na rodinné právo? Obraťte se na naše advokáty, kteří se specializují na rodinné právo a ti Vám rádi pomůžou s jakoukoliv vzniklou situací.

Můžete se spolehnout, že Vám poskytneme komplexní právní poradenství v této oblasti.

 
 

 

Potřebujete služby odborníka na rodinné právo? Obraťte se na naše advokáty, kteří se specializují na rodinné právo a ti Vám rádi pomůžou s jakoukoliv vzniklou situací.

Můžete se spolehnout, že Vám poskytneme komplexní právní poradenství v této oblasti.

 
 

 

Poskytujeme právní poradenství a tvorbu předmanželských smluv, smluv, kterými lze společné jmění manželů modifikovat tj. zúžit či rozšířit, nebo smluv o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, spolu s právním zastoupením u soudu.

V případě, že nejste v manželství spokojeni a rozvod zvažujete, je na místě obrátit se na odborníky v tomto oboru. Budeme se snažit Vám tuto těžkou životní situaci ulehčit poskytnutím komplexního právního servisu, abyste mohli bez stresu vše zvládnout. Nabízíme právní poradenství a zastupování u soudu při rozvodovém řízení, nebo při zrušení registrovaného partnerství.

Pokud z manželství vzešly děti, které jsou v okamžiku rozvodu nezletilé, je zapotřebí mít vyřešenou péči o ně. V rámci našich služeb tak pro Vás zajistíme právní poradenství v řízení o svěření dítěte do péče jednoho rodiče, do péče střídavé, nebo spory o úpravě styku rodičem s dítětem.

Pomůžeme Vám vyřešit spory týkající se vyživovací povinnosti a stanovení výše výživného na dítě nezletilé, ale i zletilé, nebo výživného mezi manželi, či manželi bývalými. Vypracujeme pro Vás příslušné dohody, žaloby a návrhy k soudu a budeme Vás u soudu v těchto řízeních zastupovat.

Poskytneme Vám právní servis také v soudním řízení, kde se jedná o určení či popření otcovství. Otázka určení otcovství je důležitá vzhledem ke vzniku vyživovací povinnosti, ke vzniku rodičovských práv a také v otázce dědění. O určení otcovství může projevit zájem matka dítěte, otec, který tím získá práva k výchově, ale i samotné dítě.

Obrátit se na nás můžete i v otázkách týkajících se osvojení dítěte. Poskytneme Vám právní poradenství týkající se podmínek osvojení, tedy adopce, jeho postupu z hlediska právní problematiky a pomoc v průběhu adopčního procesu. Stejně tak jsme Vám k dispozici v otázkách týkajících se poručnictví a opatrovnictví.

Budeme Vás zastupovat a zajistíme Vám úplný právní servis také v soudním řízení, jehož předmětem bude ustanovení opatrovníka ať už nezletilému dítěti, či osobě která není z důvodu zbavení svéprávnosti sama schopna jednat a hájit tak své zájmy.

S oblastí rodinného práva také úzce souvisí problematika práva dědického, ve kterém zastupujeme naše klienty v dědickém řízení nejen u notáře. Jsme také připraveni Vám poskytnout součinnost při sepsání závěti či listiny o vydědění.

Potřebujete advokáta?

Potřebujete advokáta?

Potřebujete služby odborníka na rodinné právo? Obraťte se na naše advokáty, kteří se specializují na rodinné právo a ti Vám rádi pomůžou s jakoukoliv vzniklou situací.

Můžete se spolehnout, že Vám poskytneme komplexní právní poradenství v této oblasti.

 
 

 

Potřebujete služby odborníka na rodinné právo? Obraťte se na naše advokáty, kteří se specializují na rodinné právo a ti Vám rádi pomůžou s jakoukoliv vzniklou situací.

Můžete se spolehnout, že Vám poskytneme komplexní právní poradenství v této oblasti.

 
 

 

Poskytujeme právní poradenství a tvorbu předmanželských smluv, smluv, kterými lze společné jmění manželů modifikovat tj. zúžit či rozšířit, nebo smluv o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, spolu s právním zastoupením u soudu.

V případě, že nejste v manželství spokojeni a rozvod zvažujete, je na místě obrátit se na odborníky v tomto oboru. Budeme se snažit Vám tuto těžkou životní situaci ulehčit poskytnutím komplexního právního servisu, abyste mohli bez stresu vše zvládnout. Nabízíme právní poradenství a zastupování u soudu při rozvodovém řízení, nebo při zrušení registrovaného partnerství.

Pokud z manželství vzešly děti, které jsou v okamžiku rozvodu nezletilé, je zapotřebí mít vyřešenou péči o ně. V rámci našich služeb tak pro Vás zajistíme právní poradenství v řízení o svěření dítěte do péče jednoho rodiče, do péče střídavé, nebo spory o úpravě styku rodičem s dítětem.

Pomůžeme Vám vyřešit spory týkající se vyživovací povinnosti a stanovení výše výživného na dítě nezletilé, ale i zletilé, nebo výživného mezi manželi, či manželi bývalými. Vypracujeme pro Vás příslušné dohody, žaloby a návrhy k soudu a budeme Vás u soudu v těchto řízeních zastupovat.

Poskytneme Vám právní servis také v soudním řízení, kde se jedná o určení či popření otcovství. Otázka určení otcovství je důležitá vzhledem ke vzniku vyživovací povinnosti, ke vzniku rodičovských práv a také v otázce dědění. O určení otcovství může projevit zájem matka dítěte, otec, který tím získá práva k výchově, ale i samotné dítě.

Obrátit se na nás můžete i v otázkách týkajících se osvojení dítěte. Poskytneme Vám právní poradenství týkající se podmínek osvojení, tedy adopce, jeho postupu z hlediska právní problematiky a pomoc v průběhu adopčního procesu. Stejně tak jsme Vám k dispozici v otázkách týkajících se poručnictví a opatrovnictví.

Budeme Vás zastupovat a zajistíme Vám úplný právní servis také v soudním řízení, jehož předmětem bude ustanovení opatrovníka ať už nezletilému dítěti, či osobě která není z důvodu zbavení svéprávnosti sama schopna jednat a hájit tak své zájmy.

S oblastí rodinného práva také úzce souvisí problematika práva dědického, ve kterém zastupujeme naše klienty v dědickém řízení nejen u notáře. Jsme také připraveni Vám poskytnout součinnost při sepsání závěti či listiny o vydědění.

Další služby v oblasti rodinného práva

PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA
PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA
VYŽIVOVACÍPOVINNOST
VYŽIVOVACÍ
POVINNOST
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE
SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE
URČENÍ nebo POPŘENÍ OTCOVSTVÍ
URČENÍ/POPŘENÍ OTCOVSTVÍ
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

RODINNÝ PRÁVNÍK A JEHO ÚLOHA
V RODINNÉM PRÁVU

RODINNÝ PRÁVNÍK A JEHO ÚLOHA
V RODINNÉM PRÁVU

Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc v rámci rodinných či partnerských vztahů. Pamatujte si, není žádná hanba obrátit se na odborníka.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Markéta Kubričanová

marketa.kubricanova@cikr.cz