Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Změna pohlaví bez kastrace

Ústavní soud vydal rozsudek, který má výrazné dopady na práva transsexuálních jedinců v České republice. Zrušil totiž požadavek na chirurgický zákrok jako podmínku pro oficiální změnu pohlaví. Tato nová judikatura je závažným krokem směrem k uznání práva trans lidí na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie, spojené s důstojností každého jednotlivce. Podle tohoto rozhodnutí soudu již není vyžadováno podstoupení operace, neboť požadavek kastrace v rámci “statusové” změny pohlaví je v rozporu s lidskou důstojností. Politici nyní musí vypracovat novou legislativu, která bude reflektovat toto rozhodnutí soudu. 

 

Dosavadní úprava:

Dříve platná právní úprava vyžadovala, aby trans lidé, kteří chtěli změnit své oficiální pohlaví, podstoupili chirurgický zákrok, který zahrnoval sterilizaci a operativní přeměnu jejich pohlavních orgánů. Tato podmínka byla nyní Ústavním soudem označena za porušení základních práv trans jedinců.

 

Průběh:

Na Ústavní soud se obrátil jedinec, který je v oficiálních záznamech uváděn jako žena a usiluje o změnu pohlaví, avšak odmítá podstoupit chirurgický zákrok. 

Jedním z hlavních argumentů proti této požadované chirurgické změně bylo to, že každý člověk by měl mít právo rozhodovat o svém vlastním těle a identitě bez nucení podstupovat invazivní zákroky. Ústavní soud tento požadavek označil za porušení základních práv trans jedinců na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie, spojené s lidskou důstojností. Soud také zdůraznil, že tato požadovaná změna byla neúměrně přísná a v mnoha případech nežádoucí.

V důsledku tohoto rozhodnutí Ústavního soudu bude nutné provést změny v legislativě, aby byla zajištěna respektování práv trans lidí a zároveň byla udržena právní jistota a stabilita. Do doby, než nová právní úprava vstoupí v platnost, zůstávají v platnosti dosavadní podmínky změny pohlaví.

Toto rozhodnutí Ústavního soudu je důležitým krokem směrem k většímu uznání práv trans jedinců a zároveň k posílení jejich lidské důstojnosti a autonomie. Je však teprve prvním krokem na cestě k vytvoření prostředí, které bude skutečně inkluzivní a respektující různorodost lidské identity.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ