Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Zrušení velkých technických průkazů

Zákonné vymezení a základní informace

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2021 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V rámci této novely došlo k celé řadě změn v souvislosti s registrací vozidla a jeho potřebnými doklady. Tou nejzásadnější změnou je, že se od nového roku již nevydávají velké technické průkazy. Klasickou dvojici velkého a malého „techničáku“ nebo též osvědčení o registraci vozidla (ORV) tak nahradil pouze jediný doklad.

 

Vydání nových průkazů a přístup k údajům z registru

Nemusíte se však bát, že by došlo k hromadnému výběru „velkých technických průkazů“. I po účinnosti této novely všechny stávající doklady zůstávají nadále v platnosti. Sběr dokladů tedy proběhne až v momentě jejich první případné změny – typicky například při prodeji. Magistrát pak oba doklady odebere a vydá žadateli nové ORV, na které se doplní některé důležité parametry z technického průkazu. K ostatním údajům z registru silničních vozidel bude možné získat kdykoli přístup a to hned několika způsoby. V první řadě se jedná o Portál dopravy a Portál občana. Zde však může řada uživatelů narazit na problém s elektronickou identitou, která je pro kontrolu dat touto cestou nezbytná. Dalšími způsoby, které už elektronickou identitu nevyžadují, jsou portál dataovozidlech.cz nebo v aplikaci eTechničák. V poslední řadě je samozřejmě stále možné o výdej dat z registru požádat i osobně na úřadě.

 

Další plánované změny v průběhu roku

V průběhu roku pak můžeme očekávat další drobné změny téhož zákona. Mezi nimi bude například rozšíření uváděných parametrů silničního vozidla v registru o počet náprav a poháněných náprav. Další změnou bude následné rozšíření poskytovaných informací provozovatelům elektronického mýtného pro účely určení emisní třídy CO₂ vozidla a jeho evidence do systému.

 

Smysl úpravy

Všechny tyto změny jsou důležitým krokem na pokračující cestě za stále vyšší mírou digitalizace. Důsledkem by mělo být zjednodušení, zpřehlednění a hlavně zefektivnění provozu na pozemních komunikacích.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ