Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Ztížení uvádění falešných slev (Novela zákona o ochraně spotřebitele)

Už v květnu tohoto roku předložila sněmovně vláda návrh zákona, který představuje novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. V červnu pak proběhlo první čtení tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Návrh přinášel významné změny v ochraně spotřebitele hned v několika oblastech. Mezi nejvýznamnější změny patří ochrana spotřebitele v online prostředí před falešnými recenzemi, netransparentním nákupem na online tržišti a také ochrana před umělým navyšováním cen před slevovými akcemi. 

Daný návrh zákona má za cíl do právního řádu České republiky především provést tyto předpisy Evropské unie:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/EU a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele;
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

Novelu schválil Senát Parlamentu České republiky dne 3. 11. 2022 a následně byla doručena prezidentovi k podepsání.

Konkrétní změny, které novela přinese

Nově budou mít obchodníci povinnost uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů. Pokud by nastala situace, kdy zboží nabízeli kratší dobu než 30 dní, tak budou muset uvádět nejnižší cenu za celou uplynulou dobu, kdy zboží nabízí. Cílem této úpravy je zabránit uvádění klamavých informací ohledně výše slevy. Výjimku z této úpravy budou mít věrnostní programy a potraviny i jiné zboží, které rychle podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby. Spotřebitel, který by byl i přes to poškozen nějakou nekalou praktikou prodejce, dostane navíc vedle nároků, které plynou z občanského zákoníku, také právo na odstoupení od smlouvy do 90 dnů, a bude moci požadovat přiměřené snížení ceny.

Tato novela by měla také prodloužit ze čtrnácti dnů na třicet dní lhůtu, ve které je možné odstoupit od smlouvy o koupi uzavřené např. na prodejní akci. Další změna se týká smluv uzavíraných ústně po telefonu. Prodávající bude nově muset zaslat smlouvu v textové podobě a ta bude platná až ve chvíli, kdy ji spotřebitel podepíše nebo odešle svůj souhlas s ní v elektronické podobě.

Upravena budou také práva spotřebitelů z vadného plnění ze smluv o koupi zboží a to také ve vztahu k poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Nová úprava by spotřebiteli měla umožnit uplatnit jeho práva z vadného plnění za nesoulad, který se projevil ve lhůtě do dvou let od dodání zboží.

V neposlední řadě upravuje novela také recenze. Prodejci budou povinni zajistit jasnou informaci, že hodnocení je opravdu od lidí, kteří jej zakoupili, užili. Novela tak upravuje falešné recenze jako nekalou obchodní praktiku.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ