Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak na popření otcovství

Úprava rodičovství v českém právu

Tuzemské právo, podobně jako v jiných záležitostech, vychází v otázce určování rodičovství z římského práva. Není proto s podivem, že v našem občanském zákoníku nalezneme v některých paragrafech poučky platné již od dob starověkého Říma. Jednou z nejznámějších pouček (i mezi laickou veřejností) je poučka Mater semper certa est, tedy že matka je vždy jistá. Jak je to ale s otcem?

Pro otcovství nemá naše právo žádnou takovou jasnou poučku, musíme si proto vystačit s takzvanými vyvratitelnými domněnkami. Jednou z takových je domněnka, že pokud se dítě narodí během manželství nebo do 300 dnů po jeho konci, za otce se pokládá (bývalý) manžel matky. Je ale velmi důležité, že se jedná o vyvratitelnou domněnku, což zjednodušeně znamená, že se tato skutečnost považuje za pravdivou, pokud není prokázán opak. Vyvratitelné domněnky se používají pro zjednodušení některých situací v právu, v tomto případě tak nemusí všichni muži, jejichž ženám se narodí dítě, prohlašovat otcovství svého dítěte. 

Situace při probíhajícím rozvodu 

Pokud se ovšem manželé spolu rozvádějí a v průběhu rozvodu či do 300 dnů od rozvedení manželství se ženě narodí dítě, je za otce tohoto dítěte opět pokládán (bývalý) manžel matky. V tomto případě je ovšem možné, aby (bývalý) manžel matky prohlásil, že není otcem dítěte a zároveň jiný muž prohlásil, že otcem dítěte je. Pokud by se k tvrzení obou mužů souhlasně přidala matka dítěte, je otcovství založeno na tvrzeních těchto mužů. 

Jak ale otcovství popřít?

Otcovství se dá popřít zásadně v rámci soudního řízení, které zahájí manžel matky dítěte do šesti měsíců od toho, co se dozvěděl o skutečnostech zakládajících pochybnost, že by mohl být otcem dítěte. Nejpozději tak ale lze učinit do šesti let dítěte. Návrh na popření otcovství bude zároveň směřovat jak proti matce, tak proti dítěti, jehož otcovství popíráme.  

Co je nesmírně důležité, je však rozlišení toho, kdy se takové řízení zahajuje. Pokud je to již v rámci manželství, ale ne později než 160 dnů od jeho vzniku, stačí pouze otcovství popřít u soudu, aniž bychom museli dokazovat skutečnosti, které brání tomu, aby navrhovatel byl skutečným otcem dítěte. 

Prokázání nemožnosti otcovství

Naproti tomu popření otcovství mezi stošedesátým dnem od vzniku manželství a třístým dnem po skončení manželství si již kromě návrhu podanému k soudu vyžaduje také prokázání nemožnosti toho, aby byl manžel otcem dítěte. Takovým důkazem můžeme rozumět například doložení medicínsky potvrzené neplodnosti daného muže, nebo znalecký posudek s negativním výsledkem rozboru DNA dítěte a manžela.   

Tato problematika nicméně může být v některých případech velmi spletitá a je proto lepší věc vždy řešit raději s právním odborníkem. Pokud byste tedy potřebovali vyřešit jakýkoliv problém z oblasti nejen rodinného práva, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ